Logo DEKRA Certification

Certyfikacja FSC i PEFC

 

 

 

Certyfikacja Łańcucha Dostaw w przemyśle Drzewno-Papierniczym FSC® i PEFC™


 
Wprowadzenie na rynek i swobodny przepływ drewna oraz produktów drzewno-papierniczych jest coraz bardziej ograniczane w związku z nielegalną wycinką lasów i ich ochroną. Stąd też UE wymaga od producentów i dystrybutorów drewna wdrożenia systemu zasad obejmujących procedury i środki służące m. in. identyfikacji źródła pochodzenia drewna, oceny ryzyka itp.

Już w 2002 r. Parlament UE uznał za priorytetowe działania zwalczające handel nielegalnie pozyskanym drewnem oraz zmierzające do ochrony światowych zasobów leśnych. Rozporządzenie UE nr 995/2010 z dnia 20.10.2010r. nakłada specjalne obowiązki na „podmioty wprowadzające do obrotu drewno i produkty z drewna po raz pierwszy do obrotu na rynku wewnętrznym” oraz na podmioty handlowe, określając jednocześnie dotkliwe sankcje za ich nieprzestrzeganie.
   

Aktualnie wszyscy producenci i dystrybutorzy drewna i produktów z drewna, którzy po raz pierwszy wprowadzają te wyroby na polski rynek, muszą mieć wdrożony system zasad należytej staranności obejmujący procedury i środki służące m.in. identyfikacji źródła pochodzenia drewna i oceny ryzyka.

Dowiedz się więcej »

   
Jednym ze sposobów zapewniających spełnienie ww. wymagań jest przystąpienie podmiotu do programu certyfikacji wg międzynarodowego standardu, np. FSC. 
   

W jakich obszarach możemy Ci pomóc?

 
DEKRA Certification, we współpracy z SA CERTIFICATION LIMITED, oferuje certyfikację dla wszystkich przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw, zgodnie z największymi międzynarodowymi programami certyfikacji w przemyśle drzewnym:

 

W ofercie DEKRA znajduje się m.in.:

 

1) Certyfikacja kontroli pochodzenia FSC CoC (FSC Chain of Custody)

 
Certyfikacja kontroli pochodzenia FSC CoC odpowiada wymaganiom stawianym firmom produkującym, przetwarzającym i handlującym produktami pochodzenia leśnego. Standard FSC CoC określa wymagania kontroli przepływu surowca drzewnego na każdym etapie łańcucha dostaw.
Certyfikat FSC CoC potwierdza, że kupowane i sprzedawane przez przedsiębiorstwo materiały i produkty z drewna pochodzą wyłącznie z certyfikowanych lasów (zarządzanych w zgodzie z obowiązującym prawem oraz dobrymi praktykami ochrony środowiska, ekonomii i z poszanowaniem wartości społecznych ludności zamieszkującej dany obszar) i mogą być oznaczone znakiem FSC.
System zarządzania łańcuchem dostaw w oparciu o standard FSC CoC obejmuje m.in. zarządzanie jakością, specyfikację materiałów oraz ich identyfikację i segregację, kontrolę produkcji, fakturowanie oraz dokumentację sprzedażową i umieszczanie na produktach znaku FSC.
 
   
    DEKRA - Certyfikacja Łańcucha Dostaw FSC

2) Certyfikacja FSC „Drewno kontrolowane” (FSC Controlled Wood)

Certyfikat „Drewno kontrolowane FSC” został stworzony z myślą o tych uczestnikach łańcucha dostaw, którzy korzystają z surowca drzewnego pochodzącego nie tylko z lasów certyfikowanych. Umieszczana w tym przypadku etykieta „FSC Mieszane” potwierdza, że 70% surowca użytego do wytworzenia danego produktu stanowi materiał certyfikowany, natomiast pozostałe 30% surowca na pewno nie zostało pozyskane:
 • nielegalnie,
 • w sposób naruszający prawa i tradycję miejscowej ludności,
 • z terenów uznanych za szczególnie ważne dla przyrody i społeczeństwa (np. lasów deszczowych w Amazonii),
 • z terenów przekształconych lasów naturalnych,
 • z lasów, w których sadzone są drzewa modyfikowane genetycznie.
   

3) Certyfikacja PEFC „Łańcuch dostaw produktów zawierających surowce leśne” (PEFC Chain of Custody of Forest-based Products)

  
Standard PEFC stworzono jako odpowiedź na potrzebę śledzenia przepływu certyfikowanych materiałów pochodzenia leśnego „od lasu - do domu”. Celem systemu certyfikacji łańcucha dostaw PEFC jest umożliwienie weryfikacji pochodzenia drewna na każdym etapie jego przetworzenia i przepływu – a tym samym zapewnienie konkretnych narzędzi rynkowych (potwierdzający ich wiarygodność certyfikat oraz rozpoznawalne na całym świecie logo PEFC) firmom uczestniczącym w tych procesach.
System PEFC dostosowany jest m.in. do specyficznych potrzeb małych, lokalnych właścicieli lasów oraz umożliwia certyfikację grupową.
Do spełnienia minimalnych wymagań systemu certyfikacji łańcucha dostaw PEFC, można wykorzystać funkcjonujące w organizacji systemy zarządzania: jakością (ISO 9001) i/lub środowiskiem (ISO 14001).
DEKRA - Certyfikacja Łańcucha Dostaw PEFC
 

Korzyści dla Twojej organizacji:

 
 • Produkcja, przetwarzanie i handel drewnem i produktami pochodzenia leśnego w zgodzie z wymaganiami dyrektywy UE jest jednym z warunków umożliwiających wprowadzenie i swobodny przepływ ww. produktów w całej Unii Europejskiej.
 • Certyfikat i logo FSC i PEFC są coraz częściej wymagane przez kontrahentów i klientów, którzy żądają potwierdzenia, że kupowane przez nich elementy z drewna nie zostały wytworzone na terenach zagrożonych, a ich produkcja nie pogwałca praw lokalnych społeczności.
 • Zarządzanie ryzykiem, chroniące przedsiębiorstwo przed pogorszeniem wizerunku, utratą klientów i przychodów. - Wymagania systemów certyfikacji łańcucha dostaw obejmują narzędzia due diligence umożliwiające identyfikację i odseparowanie drewna pochodzącego z nieznanych, nielegalnych i kontrowersyjnych źródeł.
 • Dzięki rozpoznawalnym na całym świecie znakom FSC i PEFC, wzrasta przewaga konkurencyjna i wartość rynkowa przedsiębiorstwa.

   

Dla kogo?

 

Certyfikację wg wymagań standardów Chain of Custody FSC lub PEFC oraz FSC Controlled Wood, polecamy wszystkim organizacjom przemysłu drzewno-papierniczego, w tym m.in.:

 • tartakom,
 • producentom mebli i wyrobów stolarskich,
 • wytwórniom płyt (wiórowych, pilśniowych) i sklejek,
 • producentom wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
 • wytwórniom budynków prefabrykowanych,
 • producentom opakowań drewnianych, ram do obrazów itp.;
 • zakładom papierniczym,
 • dystrybutorom drewna i produktów pochodzenia leśnego.
 
   

Nasze akredytacje i doświadczenie:

 
DEKRA Certification oferuje certyfikację FSC i PEFC w porozumieniu z SA CERTIFICATION LIMITED. Programy certyfikacji posiadają akredytację Forest Stewardship Council (FSC) i brytyjskiej jednostki akredytacyjnej UKAS (United Kingdom Accreditation Service).  
   

Kontakt

 
  
 

Informacje dodatkowe:

 

 

   
   

                       
 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania