Logo DEKRA Certification

Technologie Spawalnicze - Certyfikacja Spawaczy

 

 

 

Certyfikacja Spawaczy

Weryfikacja personelu i procedur spawalniczych wg dyrektywy PED 97/23/WE


 

Bezpieczeństwo stosowania technologii spawalniczych stanowi jeden z ważnych elementów polityki Unii Europejskiej.

Wprowadzając dyrektywę PED 97/23/WE, Parlament Europejski wymusił na producentach stosowanie określonych norm i procedur dotyczących kwalifikacji spawaczy i stosowanych przez nich technologii połączeń nierozłącznych.

 

Zharmonizowane z dyrektywą PED normy określają szczegółowe wymagania w zakresie technologii spawania oraz uprawnień personelu spawalniczego.

 

W jakich obszarach możemy Ci pomóc?

 

Uprawnieni eksperci DEKRA, w zgodzie z wymaganiami dyrektywy 97/23/WE oraz normami zharmonizowanymi, realizują usługi:

 

W zakresie certyfikacji spawaczy, DEKRA stosuje następujące normy zharmonizowane i międzynarodowe:


 • PN-EN 287-1 – „Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Część 1 – Stale”
 • PN-EN 1418 - „Personel spawalniczy - Egzaminowanie operatorów urządzeń spawalniczych oraz nastawiaczy zgrzewania oporowego dla w pełni zmechanizowanego i automatycznego spajania metali"
 • PN-EN ISO 9606-2 - „Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Część 2: Aluminium i stopy aluminium"
 • PN-EN ISO 9606-3 - „Egzaminowanie spawaczy - Spawanie - Część 3: Miedź i stopy miedzi"
 • PN-EN ISO 9606-4 - „Egzaminowanie spawaczy - Spawanie - Część 4: Nikiel i stopy niklu"
 • PN-EN ISO 9606-5 - „Egzaminowanie spawaczy - Spawanie - Część 5: Tytan i stopy tytanu, cyrkon i stopy cyrkonu"

 

 

Korzyści dla Ciebie i Twojej organizacji:

 • Poddając się weryfikacji Twojej wiedzy i umiejętności praktycznych w DEKRA, uzyskujesz uprawnienia do wykonywania pracy spawacza na terenie całej Unii Europejskiej.
 • Certyfikat wystawiony przez DEKRA to obiektywny dowód spełnienia wymagań dyrektywy PED i norm zharmonizowanych.
 • Wykorzystywanie procedur spawalniczych w zgodzie z wymaganiami dyrektyw UE jest jednym z warunków umożliwiających wprowadzenie i swobodny przepływ ww. urządzeń w całej Unii Europejskiej.
 • Eksperci DEKRA posiadają wieloletnie, globalne doświadczenie w zakresie auditów i certyfikacji, gwarantując sprawną, rzetelną i efektywną realizację zamówionych przez Ciebie usług.

   

Dla kogo?

 • Egzaminy kwalifikacyjne spawaczy przeznaczone są dla wszystkich specjalistów wykonujących połączenia nierozłączne.

 

 • Usługi w obszarze certyfikacji spawaczy, technologii spawalniczych (w tym audity drugiej strony), zakładów i systemów zarządzania polecamy każdej firmie wykorzystującej technologie spawalnicze (np. produkcja, energetyka, budownictwo, kolejnictwo).
 DEKRA - Certyfikacja Spawaczy
   

Kontakt

  
  

Informacje dodatkowe:

   

                       

 

 

 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania