Logo DEKRA Certification

Materiały, Urządzenia Przemysłowe, Instalacje

 

Poznaj specjalistyczne usługi DEKRA dla Przemysłu:.

DEKRA - Zarządzanie integralnością zasobów

Zarządzanie Integralnością Zasobów

Asset Integrity Management jest kompleksowym rozwiązaniem dla właścicieli i operatorów zasobów fizycznych (zespołów maszyn, urządzeń, instalacji) w przedsiębiorstwach. »
     
DEKRA - laboratoria

Badania Materiałów (Advanced NDT)


Laboratoria DEKRA realizują nieniszczące i niszczące badania materiałów, instalacji i urządzeń, w tym zaawansowane i zrobotyzowane badania NDT z wykorzystaniem metod TOFD, Phased Array, fali kierowanej i innych. »
     

Bezpieczeństwo Procesowe

DEKRA Certification, wraz z laboratoriami DEKRA EXAM i Chilworth Global (obecnie w Grupie DEKRA), świadczy kompleksowe usługi eksperckie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem procesu (bezpieczeństwo przeciwwybuchowe i funkcjonalne, analizy zagrożeń itp.).  »
     
DEKRA - expediting

Inspekcje i Nadzory Techniczne

Zapewnienie jakości i terminowości dostaw instalacji i urządzeń na plac budowy ma bezpośredni związek z powodzeniem lub niepowodzeniem projektu. W imieniu klienta prowadzimy inspekcje i kontrole na etapie produkcji, załadunku oraz w miejscu budowy. »
     
DEKRA - urzadzenia ciśnieniowe

Dyrektywy Nowego Podejścia

DEKRA ocenia zgodność urządzeń technicznych z dyrektywami nowego globalnego podejścia: ciśnieniową 97/23/WE, maszynową 2006/42/WE, narzędziową 2009/104/WE, ATEX 2014/34/EU. »
     
DEKRA - ocena zgodności maszyn

Ocena Zgodności Maszyn

DEKRA realizuje specjalistyczne ekspertyzy badające zgodność maszyn, linii technologicznych i innych narzędzi pracy z dyrektywą narzędziową 2009/104/WE i dyrektywą maszynową 2006/42/WE. »
     
DEKRA - urzadzenia ciśnieniowe

Urządzenia Ciśnieniowe i Spawalnictwo

DEKRA oferuje kwalifikacje i odbiory techniczne zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE (urządzenia ciśnieniowe i spawalnictwo) i 2010/35/EU (ciśnieniowe urządzenia transportowe)... »
     
Inspekcje logistyki załadunku


Inspekcje w zakresie logistyki załadunku


DEKRA realizuje usługę inspekcji technicznej sposobu załadunku wyrobów, potwierdzając jego zgodność z instrukcją klienta końcowego i wymaganymi warunkami transportu. Usługa ta ma kluczowe znaczenie dla zachowania jakości i bezpieczeństwa towarów. »
     
dekra-bezpieczne_systemy_skladowania

Statyczne Systemy Składowania

DEKRA wprowadziła do swojej oferty specjalistyczne inspekcje i ekspertyzy statycznych systemów składowania (systemy regałowe średniego i wysokiego składowania)... »
     

Audity i Certyfikacja Taboru i Infrastruktury Kolejowej

Usługi auditów i certyfikacji wszystkich rodzajów i elementów taboru i infrastruktury kolejowej; certyfikat weryfikacji WE (EC) potwierdzający zgodność z TSI... »
     

Zakładowa Kontrola Produkcji

ZKP jest formą wewnętrznej kontroli produkcji. Producenci wyrobów budowlanych powinni prowadzić ją w sposób ciągły, dbając o wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa wytwarzanych produktów. Wdrożenie i utrzymanie ZKP jest obowiązkiem nakładanym na przedsiębiorców przez polskie i unijne przepisy prawne. »
     

Kontakt:

 

contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania