Logo DEKRA Certification

Audity i Certyfikacja Taboru i Infrastruktury Kolejowej

 

 

 Certyfikacja branży tranportu szynowego

   

IRIS jest najbardziej znanym międzynarodowym standardem zarządzania jakością dla producentów w branży kolejowej. Jednak nie jedynym...


...DEKRA wprowadza szereg nowych usług dedykowanych dla kolejowego oraz miejskiego transportu szynowego:

   

Usługi auditów i certyfikacji taboru kolejowego

   
Aby pojazd szynowy został dopuszczony do eksploatacji na terenie Unii Europejskiej, niezbędne jest uzyskanie koniecznych certyfikatów, potwierdzających jego zdolność do poruszania się po szlakach kolejowych różnych państw UE, czyli zgodność z różnymi TSI.

Wśród usług DEKRA dla taboru kolejowego znajdują się m.in.:
 • certyfikat weryfikacji WE (EC) potwierdzający zgodność z TSI
 • usługi badania i weryfikacji wszystkich rodzajów i elementów taboru
 • wyceny wartości, zużycia i uszkodzeń taboru
 • wsparcie w procesie homologacji
 • audity i kontrola jakości
 

Uwaga! Od 1 czerwca 2013 r. wszystkie „podmioty odpowiedzialne za utrzymanie” (ECM) wagonów towarowych, muszą być obowiązkowo certyfikowane, zgodnie z zasadami określonymi w treści Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r.

   

Usługi auditów infrastruktury kolejowej

   
Zgodnie z punktem 2.1. załącznika II „Podsystemy” dyrektywy 2011/18/UE, w skład infrastruktury kolejowej wchodzą: „tory, rozjazdy, obiekty inżynieryjne (mosty, tunele itd.), infrastruktura towarzysząca na stacjach (perony, strefy dostępu, z uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się itd.), urządzenia bezpieczeństwa
i urządzenia ochronne.”

DEKRA realizuje usługi specjalistycznych auditów elementów infrastruktury kolejowej:
 • weryfikacja WE (EC) (także dla tuneli i mostów)
 • szacowanie szkód spowodowanych robotami budowlanymi
 • inspekcje mostów i tuneli
 • inspekcje i wycena urządzeń sterowania ruchem i komunikacji (także GSM-R)
 • audity i kontrola jakości
   

Słowniczek:

 • ECM (ang. Entity in Charge of Maintenance) to, zgodnie z dyrektywą UE nr 2008/110/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei, podmiot odpowiedzialny za utrzymanie pojazdu szynowego (w tym jego elementów). Może nim być przedsiębiorstwo kolejowe, zarządca infrastruktury lub posiadacz – zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Pojazdów Kolejowych.

 • TSI (ang. Technical Standards of Interoperability) - Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności - standardy mające na celu zapewnienie interoperacyjności europejskiego systemu kolejowego (zarówno sieci konwencjonalnej, jak i kolei dużych prędkości) w zakresie infrastruktury, energetyki, lokomotyw, wagonów itd.

 • GSM-R (ang. Global System for Mobile Communication – Rail) - Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej – oparty na technologii GSM system mobilnej komunikacji na kolei, który oprócz funkcji telefonii cyfrowej, udostępnia również szereg funkcjonalności specjalistycznych opartych o radiowy system przesyłu danych.
 
   

Kontakt:

Rozwój i Sprzedaż Usług Technicznych

Tel. +48.22.654-43-12; +48.797.418-529

E-mail: industrial.pl@dekra.com

 

    

contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania