Logo DEKRA Certification

Dyrektywy Nowego Podejścia

 

 

 

 Ocena zgodności z wymaganiami dyrektyw nowego globalnego podejścia


 

Urządzenia techniczne wprowadzane na rynek Unii Europejskiej muszą spełniać wymagania wszystkich, mających dla nich zastosowanie, dyrektyw nowego podejścia.

Przepisy nakładają na wytwórców urządzeń szereg wymagań, mających na celu zapewnienie bezpiecznej eksploatacji.

Aby spełnić zarówno techniczne jak i prawne wymagania oraz oznakować urządzenie znakiem CE, wytwórca najczęściej współpracuje z jednostką notyfikowaną, która wraz z nim przeprowadza ocenę zgodności.

DEKRA - specjalistyczne ekspertyzy
 
W oparciu o liczne akredytacje i notyfikacje, eksperci DEKRA przeprowadzają kompleksową ocenę zgodności urządzeń technicznych wg następujących dyrektyw UE:

 

 

 

  • dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE (sprzęt roboczy)

 

  • dyrektywa ATEX 114 (2014/34/EU)

 
 
W zakresie ww. dyrektyw DEKRA realizuje również ekspertyzy techniczne (wszędzie tam gdzie nie jesteśmy jednostką notyfikowaną wybraną przez klienta).
   

Korzyści dla Twojej organizacji:


  • Spełnisz wymagania techniczne oraz formalno-prawne.
  • Zyskasz możliwość legalnego wprowadzenia na rynek unijny / użytkowania urządzeń technicznych przez Twoje przedsiębiorstwo.
  • Wyeliminujesz możliwe błędy na etapie projektowania, wykonawstwa i odbiorów.
  • Niezależna ekspertyza DEKRA to obiektywny dowód i gwarancja bezpieczeństwa urządzeń technicznych Twojej firmy.
   

Dla kogo?

Profesjonalne ekspertyzy oceniające zgodność z dyrektywami UE, odpowiadają wymaganiom stawianym:

  • projektantom, producentom oraz firmom modernizującym instalacje przemysłowe, maszyny i urządzenia
  • przedsiębiorstwom użytkującym urządzenia, maszyny i instalacje przemysłowe, w środowiskach zagrożonych wybuchem.

DEKRA - znak CE

   

Kontakt

 

Rozwój i Sprzedaż Usług Technicznych

Tel. +48.22.654-43-12; +48.797.418-529

E-mail: industrial.pl@dekra.com

Badania i Certyfikacja Wyrobów

Tel. +48.22.620-14-65; +48.601.770-068

E-mail: industrial.pl@dekra.com

   
   

                       

 

 

 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania