Logo DEKRA Certification

Ocena Zgodności Maszyn

 

 

 

 Ekspertyzy w zakresie oceny zgodności maszyn, linii technologicznych
i innych narzędzi pracy z dyrektywami 2009/104/WE i 2006/42/WE


 
Przepisy wymagają aby urządzenia (w tym sprzęt roboczy do tymczasowej pracy na wysokości) przekazane do użytkowania pracownikom, spełniały kryteria BHP, a w szczególności wytyczne dyrektywy 2009/104/WE (tzw. dyrektywa narzędziowa).

Szczegółowe wymagania dot. projektowania i budowy maszyn, części zamiennych i osprzętu oraz bezpieczeństwa i stosowania oznakowania CE zawiera dyrektywa 2006/42/WE (tzw. dyrektywa maszynowa).

DEKRA - specjalistyczne ekspertyzy
DEKRA realizuje specjalistyczne ekspertyzy, badające zgodność maszyn, linii technologicznych i innych narzędzi pracy z adekwatnymi dyrektywami UE.

Ocenie podlegają zarówno urządzenia nowe, jak i modernizowane oraz takie, które zmieniają miejsce instalacji. 
   

Korzyści dla Twojej organizacji:


  • Spełnisz wymagania polskich i unijnych przepisów prawnych.

  • Zyskujesz możliwość legalnego wprowadzenia na rynek unijny / przekazania do użytkowania przez Twoje przedsiębiorstwo maszyn i urządzeń.

  • Niezależna ekspertyza DEKRA to obiektywny dowód i gwarancja bezpieczeństwa Twoich maszyn.

  • Oszczędzasz czas i nie ponosisz dodatkowych kosztów na kształcenie personelu.

  • Specjaliści DEKRA dodatkowo wskażą Ci potencjalne możliwości poprawy bezpieczeństwa.
   

Dla kogo?

Profesjonalne ekspertyzy oceniające zgodność z dyrektywami UE, odpowiadają wymaganiom stawianym:

  • wszystkim producentom i dystrybutorom maszyn, linii technologicznych i innych narzędzi pracy na terenie Polski i Unii Europejskiej
  • oraz przedsiębiorstwom wykorzystującym maszyny i urządzenia w swoich zakładach produkcyjnych.

DEKRA - znak CE

   

Kontakt

 

Rozwój i Sprzedaż Usług Technicznych

Tel. +48.22.654-43-12; +48.797.418-529

E-mail: industrial.pl@dekra.com

Badania i Certyfikacja Wyrobów

Tel. +48.22.620-14-65; +48.601.770-068

E-mail: industrial.pl@dekra.com

   
   

                       

 

 

 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania