Logo DEKRA Certification

Zarządzanie integralnością zasobów przedsiębiorstwa (AIM)

                                  
 

Zarządzanie integralnością zasobów przedsiębiorstwa

Asset Integrity Management  (AIM)

   

Optymalizacja zasobów przedsiębiorstwa w zakresie zasobów fizycznych (zespołów maszyn, urządzeń, instalacji) staje się bardzo ważnym czynnikiem w osiąganiu biznesowych celów:

- minimalizuje ryzyko

- wpływa na wydłużenie cyklu życia zasobów

- przyczynia się do zwiększenia wartości przedsiębiorstwa.

 

Zarządzanie integralnością zasobów przedsiębiorstwa (ang. Asset Integrity Management - AIM) jest kompleksowym rozwiązaniem dla właścicieli i operatorów zasobów w przedsiębiorstwach.


Jest to proces całościowy i systematyczny dotyczący zarówno dużych przedsiębiorstw przemysłowych (rafinerie, petrochemie, energetyka, rurociągi, transport) jak również średnich i mniejszych, wszystkich chcących mieć wpływ na zarządzanie cyklem życia swoich zasobów.


DEKRA - Asset Integrity Management

Etapy kompleksowego programu zarządzania integralnością zasobów przedsiębiorstwa (AIM):

 

I. Analiza istniejącego stanu, procedur i planów inwestycyjnych, bieżących remontów i inspekcji.


II. Ocena stanu obecnego na podstawie wcześniej przeprowadzonych analiz, której wynikiem jest raport o profilach ryzyka.

III. Szczegółowa ocena stanu obecnego i pozostałego cyklu życia zasobów na podstawie inspekcji, testów i analiz FfS/FfP.

IV. Optymalizacja:

 • Przygotowanie dostosowanego planu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.
 • Wdrożenie.
 • Monitoring Kluczowych Wskaźników Efektywności (KPI).
 • Ciągłe doskonalenie procesów.
 
 

W jakich obszarach możemy Ci pomóc?

 

Eksperci Grupy DEKRA świadczą zaawansowane usługi w zakresie zarządzania integralnością zasobów przedsiębiorstwa (AIM):


 • Ocena ryzyka i inspekcje w oparciu o ocenę ryzyka (RBI)

 

 • Badania nieniszczące (Advanced NDT) / Monitoring korozji

 

 • Analiza awarii i uszkodzeń / Badania materiałów

 

 • Usługi w zakresie integralności mechanicznej

 

 • Fitness for Service / Purpose

 

 • Bezpieczeństwo procesowe - ATEX, SEVESO

 

 • Analizy FMEA, HAZOP, RAMS

 

 • Ocena bezpieczeństwa (HSE)
 DEKRA - Zarządzanie integralnością zasobów przedsiębiorstwa
   

  Dla kogo?

 

Usługi w zakresie Asset Integrity Management polecamy szczególnie następującym branżom i sektorom:

 

 • Energetyka – elektrownie i elektrociepłownie konwencjonalne, elektrownie jądrowe, wiatrowe, OZE, spalarnie śmieci

 

 • Ropa naftowa i gaz – kopalnie gazu i ropy naftowej, przesył rurociągami, zbiorniki magazynowe

 

 • Chemia i Petrochemia – rafinerie, petrochemie, zakłady przetwórstwa tworzyw sztucznych, zakłady chemiczne i petrochemiczne, przemysł farmaceutyczny

 

 • Przemysł spożywczy – zakłady przetwórstwa spożywczego

 

 • Przemysł papierniczy – zakłady przetwórstwa (Pulp & Paper)

 

 • Przemysł transportowy – kolejnictwo, motoryzacja, lotnictwo, infrastruktura, tabor, produkcja komponentów

 

 • Przemysł stoczniowy – budowa statków, produkcja konstrukcji, wyposażenia i instalacji

 

 • Budownictwo przemysłowe i komercyjne – konstrukcje stalowe, instalacje, offshore

 

 • Produkcja przemysłowa – produkcja zbiorników i instalacji ciśnieniowych, rur, zaworów, wymienników ciepła, konstrukcji stalowych, konstrukcji podwodnych i offshore
DEKRA - AIM

 

Dlaczego DEKRA?


 

 

Eksperci DEKRA mają wieloletnie międzynarodowe doświadczenie, specjalizując się w doradztwie i wdrożeniach programów zarządzania zasobami przedsiębiorstw.

Nasza wiedza, zdobyta w trakcie realizacji projektów AIM dla przemysłu, wspiera przedsiębiorstwa w zwiększeniu wydajności zasobów i minimalizacji ryzyka (w tym: dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska).

 DEKRA wspiera przemysł - Analizy, inspekcje, audyty

 

Kontakt

 

Rozwój i Sprzedaż Usług Technicznych

Tel. +48.22.654-43-12; +48.797.418-529

E-mail: industrial.pl@dekra.com

Badania nieniszczące, inspekcje

Tel. + 48.22.654.43-10

E-mail: industrial.pl@dekra.com

   

Sprawdź też inne usługi DEKRA:

 
 • Badania nieniszczące – zaawansowane techniki NDT

 • Inspekcje i zapewnienie jakości w przemyśle

 • Asset Management – ISO 55001 (PAS 55)


 
 

Eksperci międzynarodowej Grupy DEKRA (w tym Chilworth Global) świadczą zaawansowane usługi w następujących obszarach bezpieczeństwa procesowego:

contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania