Akredytacje i uprawnienia

Akredytacje i uprawnienia

 english_version

 

 

Polskie i międzynarodowe akredytacje, notyfikacje i umowy branżowe

DEKRA Certification realizuje usługi auditów, certyfikacji i badań w oparciu o polskie i międzynarodowe akredytacje, notyfikacje i umowy z organizacjami branżowymi.

 

Certyfikacja systemów


Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) AC 151 DEKRA - Plik do pobrania

 • QMS: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 3834
 • EMS: PN-EN ISO 14001
 • ISM: PN-EN ISO/IEC 27001
 • BHP: PN-ISO 45001


Akredytacja Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS)
D-ZM-16029-01-01 (właściciel: DEKRA Certification GMBH)

 • QMS: ISO 9001
 • EMS: ISO 14001
 • EMS: ISO 50001
 • FSM: ISO 22000
 • ISM: ISO/IEC 27001
 • OHSAS: BS OHSAS 18001, ISO 45001

D-ZM-16029-01-02 (właściciel: DEKRA Certification GMBH)

 • EN 9100, EN 9110, EN 9120

D-ZE-16029-01-00 (właściciel: DEKRA Certification GMBH)

 • IFS Food, IFS Logistic, FS Broker,
 • GMP+
 • QS

 

Akredytacja International Automotive Task Force (IATF)
2-IAO-QMC-01009 (właściciel: DEKRA Certification GMBH)

 • IATF 16949

 

Umowa z REDcert i decyzja KOWR (dawniej ARR)

 • REDcert
 • REDcert2

 

Akredytacja Instytutu Nafty i Gazu (INiG) i decyzja KOWR (dawniej ARR)

 • KZR INiG

 

Akredytacja SeedGuard GmbH
właściciel: DEKRA Certification GMBH)

 • SeedGuard

 

Akredytacja Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. (VLOG)
(właściciel: DEKRA Certification GMBH)

 • VLOG („Ohne GenTechnik”)

 

Akredytacja UNIFE (The European Rail Industry)
(właściciel: DEKRA Certification GMBH)

 • IRIS (ISO/TS 22163)

 

 

Certyfikacja osób


Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) AC 178 DEKRA - Plik do pobrania

 • Inspektor Ochrony Danych (zgodnie z rozporządzeniem RODO/GDPR)
 • Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (wg PN-EN ISO/IEC 27001)

 

Akredytacja Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) D-ZP-16029-01-00
(właściciel: DEKRA Certification GMBH)

 • SCC/SCP

 


Certyfikacja wyrobów


Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) nr 159 DEKRA - Plik do pobrania

 • Certyfikacja zgodności zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych (system krajowy)
 • Ocena zgodności w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR), decyzje KE: 98/214/WE; 98/598/WE; 98/601/WE

 

Autoryzacja 27/AU/WB/13 Ministerstwa Rozwoju (dawniej Ministerstwo Gospodarki)

Notyfikacja nr 2330 Komisji Europejskiej

 • konstrukcyjne wyroby metalowe i wyposażenie pomocnicze
 • wyroby do budowy dróg
 • kruszywa do zastosowań wymagających wysokiego bezpieczeństwa (2/2)

 

DEKRA jest jednostką notyfikowana dla dyrektywy EMC, zgodność z którą potwierdzana jest znakiem CE oraz certyfikatem CB-EMC. Przyznawany jest również znak KEMA-EMC.

 

DEKRA jest jednostką notyfikowaną dla sprzętu przeznaczonego do wykorzystania w potencjalnie wybuchowych atmosferach, zgodnie z unijną dyrektywą 94/9/WE (dyrektywa ATEX).


Akredytacja Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS)
D-PL-11060-03-00 (właściciel: DEKRA Automobil GmbH)

 • kosmetyki samochodowe

D-PL-17438-01-01, D-PL-17438-01-02 (właściciel: DEKRA Testing and Certification GmbH)

 • inne wyroby

 

DEKRA jest właścicielem znaków DEKRA GS (uznany znak bezpieczeństwa w niemieckojęzycznej części Europy) i KEMA-KEUR (bezpieczeństwo produktów elektrycznych).


Umowa certyfikacyjna CENELEC (CCA)

DEKRA współpracuje z CENELEC w ramach specjalnego programy certyfikacyjnego dotyczącego kabli i przewodów elektrycznych, wystawiając znak KEMA-KEUR.

DEKRA jest uprawniona do wystawiania certyfikatów w ramach notyfikacji CCA o wynikach badań.


Uznanie przez System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components (IECEE)

Akredytacja RVA - właściciel: DEKRA Certification B.V.

DEKRA Certification jest uznana przez IECEE jako krajowa organizacja certyfikująca (NCB) uprawniona do wystawiania certyfikatów CB (Tastereport CB), akceptowanych w większości krajów na świecie.


Oświetlenie

Laboratorium fotometryczne DEKRA to oficjalny serwis techniczny dla europejskich testów akceptacyjnych ECE oświetlenia pojazdów i urządzeń do sygnalizacji świetlnej. Wyposażenie laboratorium umożliwia również przeprowadzanie badań zgodnie z normami amerykańskimi.


DEKRA posiada akredytację Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) w zakresie międzynarodowego programu Energy Star dla produktów oświetleniowych.


DEKRA należy do Zhaga - międzynarodowej organizacji branży oświetlenia LED.

 

Europa, USA, Chiny, Meksyk

Dzięki rozlokowanym na różnych kontynentach laboratoriom DEKRA, standardy Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) są dopasowane do norm obowiązujących w państwach, w których realizowana jest produkcja.


DEKRA współpracuje na zasadach partnerstwa strategicznego z FM, TIIS i NEPSI.
DEKRA jest akredytowana jako jednostka certyfikująca i laboratorium badawcze dla Międzynarodowego Programu IECEx.


DEKRA reprezentuje CSA international w Europie i może testować produkty zgodnie z normami UL i CSA na rynek północnoamerykański.


DEKRA przeprowadza badania i testy w celu uzyskania certyfikacji motoryzacyjnego znaku e4 i FCC na eksport do USA.


DEKRA jako pierwsza założyła niezależną firmę certyfikującą w Chinach, gdzie możemy ubiegać się o certyfikat CCC (China Compulsory Certification).


DEKRA współpracuje z meksykańską agencją ANCE w zakresie testów bezpieczeństwa elektrycznego i przyznawania certyfikatu NOM.

 

Certyfikacja FSC /  PEFC

DEKRA certyfikuje łańcuch dostaw w przemyśle drzewno-papierniczym wg FSC i PEFC we współpracy z Soil Association Certification Limited. Certyfikacja FSC prowadzona jest w oparciu o akredytację Assurance Services International (ASI), a certyfikacja PEFC w oparciu o akredytację United Kingdom Accreditation Service (UKAS).

Czytaj więcej »

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dowiedz się więcej o interesujących Cię usługach lub poproś o ofertę...

 

 

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...