Certyfikujemy ZKP betonu towarowego wg PN-B-06265

Certyfikujemy ZKP betonu towarowego wg PN-B-06265

20 maj 2019

 

DEKRA Certification Sp. z o.o. uzyskała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na certyfikowanie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji betonu towarowego wg PN-B-06265:2018-10.


Dzięki rozszerzeniu akredytacji DEKRA certyfikuje obecnie producentów betonu towarowego w obszarze ZKP zarówno w oparciu o wymagania PN-EN 206+A1:2016-12, jak i PN-B-06265:2018-10.

 

Pamiętasz o sporządzeniu obowiązkowej deklaracji właściwości użytkowych wyrobu?

 

Przypominamy, że wszyscy producenci betonu towarowego zobowiązani są do sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych wyrobu do dnia 30 czerwca br.


Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu jest jednym z wielu wymogów, które musi spełnić producent betonu towarowego, aby jego wyroby zostały dopuszczone do obrotu na terenie Polski. Do obowiązkowych czynności należy również m.in.:
- poddanie wyrobu i jego komponentów wstępnym badaniom typu i oznakowane ich krajowym znakiem budowlanym B
- wdrożenie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji
- poddanie systemu ZKP certyfikacji przez akredytowaną jednostkę certyfikującą (np. DEKRA Certification).Czytaj więcej o certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji betonu towarowego w DEKRA

 

Kontakt dla mediów

Rzecznik Prasowy DEKRA Certification Sp. z o.o.
Dominika Grosman
T. +48.601.143.050
@ rzecznik.pl@dekra.com

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...