Logo DEKRA Certification

Jesteś tutaj : Powitanie » Aktualności

Aktualności DEKRA Certification


Obowiązkowa certyfikacja i znak B dla betonu towarowego do zastosowań konstrukcyjnych

28/11/2016 - Obowiązkowa certyfikacja i znak B dla betonu towarowego do zastosowań konstrukcyjnych

 

 

Nowe wymagania dla producentów betonu towarowego do zastosowań konstrukcyjnych i ich dostawców

 

Trwają prace legislacyjne nad nowym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

 

Uzupełnienie: Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw w dniu 06.12.2016 roku.

 

Rozporządzenie, które ma obowiązywać już od stycznia 2017 roku, wprowadza zasadniczą zmianę wymagań prawnych dla betonu towarowego do zastosowań konstrukcyjnych wprowadzanego do obrotu na terenie Polski:

 

Beton towarowy został uznany za wyrób budowlany, podlegający systemowi oceny właściwości użytkowych 2+.


Konsekwencją zmiany definicji prawnej betonu towarowego do zastosowań konstrukcyjnych jest wprowadzenie dla producentów szeregu nowych obowiązków m.in.:

 

  • przeprowadzenie wstępnych badań typu,


  • wdrożenie i certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12,


  • poddanie się ocenie akredytowanej jednostki certyfikującej,


  • sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych wyrobu,


  • oznakowanie wyrobu krajowym znakiem budowlanym B.

 

Rządowe Centrum Legislacji przewiduje ogłoszenie Rozporządzenia do dnia 6 grudnia br.

Przedsiębiorcy będą musieli dostosować się do nowych wymagań do dnia 30 czerwca 2018 roku, eksperci DEKRA przewidują jednak, że rynek będzie oczekiwał wcześniejszej certyfikacji dla potwierdzenia jakości dostarczanego betonu.


DEKRA już przygotowuje się na wejście nowych przepisów:

 

  • organizując cykl szkoleń na temat wymagań dla Zakładowej Kontroli Produkcji producentów betonu towarowego do zastosowań konstrukcyjnych

oraz

  • opracowując nowy program certyfikacji ZKP dla betonu. Program zostanie przedłożony do akceptacji Polskiego Centrum Akredytacji niezwłocznie po ogłoszeniu przez PCA programu akredytacji.

 

Producenci, którzy w wyznaczonym terminie nie przeprowadzą oceny Zakładowej Kontroli Produkcji przez akredytowaną jednostkę certyfikującą biorą na siebie odpowiedzialność za wprowadzenie wyrobu budowlanego niezgodnie z przepisami z całą konsekwencją kar finansowych określonych w przepisach prawnych.

 

 

Więcej informacji na temat certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji dla betonu towarowego:

 

 
Tel. +48.71.780-47-76
Tel. kom. +48.668.841-621
E-mail: industrial.pl@dekra.com

 

Zapisz się na Newsletter DEKRA!

 
  @DEKRA_w_Polsce Dekra w Polsce
 
 
 


Zobacz więcej newsów...

contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania