Bezpieczeństwo wyrobów – przypominamy o zmianach wymagań dot. zawartości niektórych substancji

Nowy załącznik II do dyrektywy RoHS od 22 lipca br.
Dodatkowe wymagania dla lakierów i powłok przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Certyfikujemy ZKP betonu towarowego wg PN-B-06265

DEKRA Certification Sp. z o.o. uzyskała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na certyfikowanie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji betonu towarowego wg PN-B-06265:2018-10.

Wyzwania RODO/GDPR dla branży szkoleniowej - BEZPŁATNY WEBINAR

Grupa DEKRA w Polsce oraz Polska Izba Firm Szkoleniowych zapraszają na spotkanie z ekspertem DEKRA. Podsumujemy rok funkcjonowania rozporządzenia RODO/GDPR w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki działalności firm szkoleniowych.

RODO/GDPR: weszła w życie ustawa wdrażająca. UODO nałożyło pierwszą dużą karę finansową

Najnowsze informacje na temat przepisów dot. ochrony danych osobowych w Polsce

Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością - BEZPŁATNY webinar

Grupa DEKRA zaprasza na kolejny BEZPŁATNY webinar, tym razem o tematyce związanej z opakowaniami żywności.

Polscy auditorzy IFS Food – jaja i produkty jajeczne

Audit IFS Food w zakresie „jaja i produkty jajeczne” przeprowadzamy z polskim auditorem.

BEZPŁATNY webinar dla producentów betonu towarowego do zastosowań konstrukcyjnych

Grupa DEKRA w Polsce zaprasza producentów betonu towarowego oraz laboratoria budowlane na bezpłatne webinarium dot. certyfikacji zgodnie z normą PN-EN 206+A1:2016.

Standard jakości tłumaczeń maszynowych ISO 18587

Jeśli Twoja organizacja świadczy usługi tłumaczeniowe z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego, rozważ certyfikację ISO 18587, którą przeprowadza Grupa DEKRA. Wdrożenie standardu pomoże nie tylko w podwyższeniu jakości tłumaczeń, lecz także w zdobyciu nowych klientów.

Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością – przypominamy o zmianie!

Rozporządzenie (UE) nr 2018/831 wprowadziło zmiany w wykazie substancji, które mogą być stosowane w materiałach i wyrobach z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Od 26 czerwca br. nowe przepisy będą obowiązywać także materiały i wyroby zgodne z wcześniejszymi wytycznymi rozporządzenia nr 10/2011.

Sprawdź, czy Twoją firmę skontroluje UODO w 2019 roku

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) opublikował „Roczny plan kontroli sektorowych na 2019 rok”.

Kontakt dla mediów

Rzecznik Prasowy Grupy DEKRA w Polsce
Dominika Grosman
T. +48.601.143.050
@ rzecznik.pl@dekra.com

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...