Logo DEKRA Certification

Jesteś tutaj : Powitanie » Aktualności

Aktualności DEKRA Certification


Publikacja ISO 45001 przełożona na przyszły rok

26/07/2017 - Publikacja ISO 45001 przełożona na przyszły rok

 

 
 

Od 2013 roku trwają prace nad zastąpieniem obowiązującego na całym świecie brytyjskiego standardu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy BS OHSAS 18001 nowym standardem ISO 45001.

 

Pierwotnie miał on być opublikowany w październiku 2016 roku, jednak termin ten został ponownie przesunięty, z uwagi na znaczącą liczbę komentarzy do proponowanej wersji – tym razem do 25 lipca 2018 roku.

 

Głównym celem ISO 45001 jest poprawa poziomu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zarówno w certyfikowanej jednostce, jak i w powiązanych organizacjach, na które przecież nie pozostaje ona bez wpływu. Oznacza to, że norma obejmie swoim zasięgiem zarówno korporacje mające swoje siedziby w wielu lokalizacjach jak i mniejsze firmy współpracujące z dostawcami, kontrahentami i pracownikami tymczasowymi.

 

Spodziewane zmiany wprowadzone przez ISO 45001:


- nowa norma skupia się zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście szerszym niż przedsiębiorstwo, co powoduje koniecznosć uwzględnienia takich zainteresowanych jak klienci, administracja rządowa, władze czy opinia publiczna

 

- zgodność z cyklem PDCA - norma wymaga upewnienia się, że wdrożone działania przynoszą określone rezultaty. Należy więc określić odpowiednie mierniki, zintegrować je z już działającymi procesami, wprowadzić w życie i ocenić ich efektywność

 

- termin „Documents and records” będzie zastąpiony przez „Documented information”, dzięki czemu ISO 45001 obejmie także dane gromadzone elektronicznie

 

- ISO 45001 wymaga określenia kluczowych wskaźników efektywności systemu zarządzania BHP (KPI) dla danej organizacji i ich ciągłego doskonalenia


Przejście z BS OHSAS 18001 na ISO 45001 może być przeprowadzone jednocześnie z zaplanowanym audytem monitorującym i recertyfikacją. Aby upewnić się że stary standard został zastąpiony we wszystkich wymaganych przez nową normę aspektach, ustalony zostanie trzyletni okres przejściowy.

 

Dowiedz się więcej: Certyfikacja systemu zarządzania BHP wg OHSAS 18001 »

 
 

Zapisz się na Newsletter DEKRA!

 
  @DEKRA_w_Polsce Dekra w Polsce
 
 
 


Zobacz więcej newsów...

contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania