Logo DEKRA Certification

Jesteś tutaj : Powitanie » Aktualności

Aktualności DEKRA Certification


Publikacja standardu ISO 45001 opóźni się

05/12/2016 - Publikacja standardu ISO 45001 opóźni się


 

Nowy standard ISO w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zostanie opublikowany z opóźnieniem

 

Publikacja wersji DIS nowej normy ISO 45001, która planowana była na pierwszy kwartał 2016 roku, nie doszła do skutku. W maju br. odbyło się głosowanie nad wersją DIS normy, które jednak nie zakończyło się pozytywnie, stąd Komitet Techniczny ISO zajmujący się opracowaniem tego standardu powrócił do prac nad tekstem. W toku dalszych prac trzeba uwzględnić około 3 tys. komentarzy.

 

Pod uwage brane są dwa scenariusze publikacji ISO 45001:

 

- publikacja pod koniec 2017 roku, pod warunkiem, że uda się zatwierdzić wersję DIS standardu

 

- publikacja na początku 2018 roku, jeśli uwzględniony zostanie etap wersji FDIS.

 


Projekt normy ISO 45001 zwraca uwagę na:


Przywództwo i odpowiedzialność najwyższego kierownictwa za zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Udział pracowników w identyfikacji zagrożeń oraz rozwoju systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – niezbędny dla osiągnięcia sukcesu.

Potrzebę zapobiegania zarówno chorobom (w tym psychicznym), jak i wypadkom przy pracy.

Potrzebę zrozumienia, że przyczyną chorób i wypadków mogą być zarówno nagłe zdarzenia (np. wypadek, epidemia), jak i czynniki długofalowych (np. powtarzalny kontakt pracownika z substancjami rakotwórczymi lub długotrwały stres w pracy).

Myślenie oparte na ocenie ryzyka (ang. Risk based thinking).


Jak każda nowa norma publikowana przez ISO, także ISO 45001 tworzone jest w zgodzie z tzw. strukturą HLS (High Level Structure), umożliwiającą łatwiejsze wdrożenie i integrację standardu z innymi, funkcjonującymi w organizacji systemami zarządzania (np. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2013).
 
 
Czytaj też: Nowy „OHSAS” wg ISO (ISO 45001) »

Zapisz się na Newsletter DEKRA!

 
  @DEKRA_w_Polsce Dekra w Polsce
 
 
 


Zobacz więcej newsów...

contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania