ZMIANY w certyfikacji IFS Food!

ZMIANY w certyfikacji IFS Food!

27 paź 2020

Nowa wersja standardu certyfikacji IFS Food v7 dla firm produkujących i pakujących żywność została opublikowana na początku miesiąca.

Ekspert DEKRA odpowiedział na najważniejsze pytania naszych klientów o zakres zmian i harmonogram ich wprowadzania w życie.

 

 

Co się zmienia w IFS Food v7?

 

 • Ocena, nie audit - Zmienia się nazwa samego procesu oceny firmy. Od wersji 7 zamiast słowa „audit” używane jest określenie „ocena”. Ta zmiana ma podkreślić ukierunkowanie IFS Food na sprawdzenie procesu i sposobu nadzoru nad produktem w środowisku jego powstawania.

 

 • Większy nacisk na ocenę miejsca produkcji m. in. przez zwiększenie podczas oceny o minimum 50% czasu na realną ocenę rzeczywistych działań.

 

 • Food Safety Culture – Wymagania checklisty (listy kontrolnej) IFS Food v7 wprowadzają pojęcie Kultury Bezpieczeństwa Żywności. Wymagania z tego zakresu dotyczą:

  • polityki jakości (czy podejmuje zagadnienie kultury bezpieczeństwa żywności, i czy jest znana wszystkim pracownikom),
  • komunikacji, szkoleń, ich efektywności i uwzględnienia informacji zwrotnej od pracowników,
  • określenia, jakie są specyficzne cele dotyczące kultury bezpieczeństwa żywności,
  • regularnego przeglądu ww. celów przez kierownictwo.

 

 • Odchudzona checklista - Zmniejszono o 15% liczbę wymagań. Pewne wymagania zostały włączone w inne punkty (np. mniejsza liczba wymagań dotyczy GMO). Z punktu widzenia firm certyfikowanych istotne jest, że lista wymagań została dostosowana do wytycznych GFSI 2020.1.

 

 • Ocena B - Zmieniony został system punktowania. W wersji 7 punktacja „B” do wymagania nie oznacza odchylenia, ale to, że sytuacja oceniona na „B” może prowadzić do odchylenia w przyszłości. Do wymagania KO nie będzie można przyznać „B”.

 

 • Niezapowiedziane oceny  - Od początku 2021 roku obowiązkowo minimum jedna na 3 lata ocena zgodności z IFS Food jest niezapowiedziana.

(Uwaga dla firm logistycznych: Ten sam obowiązek pojawi się od początku 2021 roku w certyfikacji IFS Logistics).

 

 • Produkt podzlecany został w nowej wersji IFS Food zdefiniowany na nowo. Stosuje się wobec niego podobne wymagania, jak dla produktu handlowego (certyfikacja IFS Broker).

 

 • Obowiązkowy numer GLN - Rejestracja przedsiębiorstwa w systemie GLN jest niezbędna. Numer GLN będzie elementem raportu z oceny IFS Food v7.

 

 

Gdzie znajdę nową wersję standardu IFS Food?


Standard IFS Food v7 w różnych wersjach językowych (polska nie jest jeszcze dostępna) znajdziesz na stronie internetowej właściciela standardu:
https://www.ifs-certification.com/index.php/en/standards/4128-ifs-food-standard-en

Bezpłatnie możesz z niej pobrać także wytyczne dotyczące Kultury Bezpieczeństwa Żywności, sposobu oceniania, porównanie wersji 6.1 i 7 oraz informacje dotyczące numeru GLN.

 

Od kiedy obowiązuje nowa wersja standardu IFS Food?


Przedstawiamy ramy czasowe wdrożenia nowej wersji IFS Food v7:

 • Marzec 2021 – początek certyfikacji firm na zgodność z IFS Food v.7. (Do końca czerwca 2021 firmy będą mogły wybrać wersję standardu, wg której będą certyfikowane).
 • Maj 2021 – zacznie obowiązywać IFS Food v7 dla ocen niezapowiedzianych.
 • Lipiec 2021 – koniec okresu przejściowego – od 01.07.2021 r. certyfikacja wyłącznie na zgodność z IFS Food v.7.

 


Czytaj więcej o certyfikacji IFS Food w DEKRA »

 

Kontakt dla mediów

Rzecznik Prasowy DEKRA Certification Sp. z o.o.
@ rzecznik.pl@dekra.com

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...