Bezpieczeństwo wyrobów do kontaktu z żywnością

Bezpieczeństwo wyrobów do kontaktu z żywnością

 

Badania laboratoryjne materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

 

Produkujesz wyroby przeznaczone do przygotowania, serwowania, przechowywania lub transportu żywności?
Potrzebujesz niezależnego potwierdzenia, że Twój produkt spełnia obowiązujące regulacje prawne?
Planujesz eksport do innych krajów UE, USA lub import z Chin?

 

 

Bezpieczeństwo wyrobów do kontaktu z żywnością w DEKRA

 

Producenci wyrobów przeznaczonych do przygotowania, serwowania, przechowywania czy transportu żywności muszą spełnić szereg rygorystycznych norm i przepisów prawnych.


Wymagania różnią się m.in. w zależności od użytego materiału oraz rynku, na jaki będzie wprowadzony wyrób (Polska, Unia Europejska, USA, Azja itd.).

  

 

DEKRA pomaga w spełnieniu wymagań prawnych, oferując specjalistyczne usługi badań laboratoryjnych.

 

Laboratoria DEKRA specjalizują się w przeprowadzaniu zaawansowanych badań m.in. w następujących obszarach:

 

Tworzywa sztuczne

 • rozporządzenie (UE) nr 10/2011 / rozporządzenie (UE) nr 2018/831 - identyfikacja tworzyw sztucznych za pomocą spektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni (IR)

 

Tworzywa poliamidowe i melaminowe

 • rozporządzenie (UE) nr 284/2011

 

Ceramika

 • dyrektywa 84/500/EEC
 • dyrektywa 2005/31/EC 

 

Papier, karton, silikony

 • rekomendacje niemieckiego Federalnego Instytutu ds. Oceny Ryzyka (BfR)

 

REACH

 • analiza w odniesieniu do wymagań rozporządzenia (EC) nr 1907/2006 (identyfikacja substancji SVHC zgodnie z art. 59, ograniczenia wg zał. 17) 

 

RoHS

 • analiza w odniesieniu do wymagań dyrektywy 2011/65/EU 

 

Testy mechaniczne i fizyczne

 • np. testy wytrzymałościowe, testy obciążenia, badanie odporności na uderzenia przy swobodnym spadku (Dart Drop Impact Test)

 

Weryfikacja etykiet na opakowaniach

 

 

Zlecając DEKRA przeprowadzenie badania produktów, zmniejszasz ryzyko produkcji / wprowadzenia do obrotu produktów wadliwych oraz narażenia firmy na pogorszenie wizerunku, konsekwencje finansowe i karne.

 


W odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością DEKRA stosuje dyrektywy i rozporządzenia Unii Europejskiej oraz krajowe regulacje:

 • niemieckie (LFGB, BedGgstV)
 • francuskie
 • włoskie
 • amerykańskie / USA (FDA CFR 21, 16 CFR 1303 / CPSIA Sec. 101).

 


Przykładowe testy realizowane w laboratoriach DEKRA

 

Przykładowe testy parametryczne dla wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością:

 • test z 10% EtCH (simulance test)
 • test z 3% HAC
 • test z 95% ETCH (opcional iso-octane)
 • migracja globalna incl. Tenax (wg regulacji UE 10/2011, § 64 LFGB 80.30)
 • określona migracja dla metali ciężkich: kadm, ołów, nikiel, magnez i chrom (wg reg. UE 10/2011, EN-ISO11885)
 • określona migracja dla metali ciężkich: bar, kobalt, miedz, żelazo, lit, magnez i cynk (wg reg. UE 10/2011)
 • testy PAH
 • testy na podstawowe aromatyczne aminy (wg reg. UE 10/2011, § 64 LFGB L.00.00-6)
 • testy sensoryczne (wg regulacji UE 1935/2004, DIN10955)
 • testy opakowaniowe wg 94/62/EG (Cd, Pb, Hg, Cr-VI ) – standard DIN EN ISO11885, DIN EN 1122, DIN 53314, DIN EN 1483
 • formaldehydy - wg regulacji BfR, § 64 LFGB, B 82.02-1 / EN 14184-1
 • migracja olejów mineralnych MOSH + MOA wg reg. HPLC-GC-FID.

 


Dla kogo jest badanie wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością?

 

Usługi specjalistycznych laboratoriów DEKRA polecamy producentom, importerom i dystrybutorom materiałów (np. plastik, folia, karton, papier) i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

 


Dlaczego DEKRA?

 

DEKRA posiada wieloletnie doświadczenie i liczne akredytacje w zakresie badań i certyfikacji w branży rolno-spożywczej oraz realizacji testów laboratoryjnych i auditów specjalistycznych (w tym np. DPI/FRI, Factory Audit).

 

Dysponujemy własnymi laboratoriami i doświadczonym zespołem ekspertów w obszarze badań chemicznych, bezpieczeństwa i wymagań prawnych w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej, Azji i Ameryki.

 


W czym jeszcze DEKRA może Ci pomóc?

 

 

Kontakt » Certyfikacja wyrobów

KONTAKT TELEFONICZNY:

 

 

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...

 

05 mar 2021

Nowe obowiązki producentów wyrobów z tworzyw sztucznych

Już od lipca 2021 r. zaczną obowiązywać przepisy „dyrektywy plastikowej” (SUP). Rozszerzona odpowiedzialność producenta. Zharmonizowane oznakowanie. Z...