Logo DEKRA Certification

Jakość, Etyka i Bezstronność DEKRA Certification

 

DEKRA Certification jest niezależną jednostką certyfikującą. 

 

  • Przeczytaj Deklarację bezstronności DEKRA Certification Sp. z o.o.    Pobierz »    

 

Komitet ds. Bezstronności

 

Komitet ds. Bezstronności, DEKRA Certification to powołana grupa osób biorąca udział w tworzeniu polityki dotyczącej bezstronności naszych działań oraz stanowiąca gwarancję jej zachowania.

Komitet stanowi reprezentację stron procesu auditowania i certyfikacji.

 

Reprezentacja stron:

  • DEKRA Certification Sp. z o.o.
  • Organizacje certyfikowane przez DEKRA Certification
  • Klienci organizacji certyfikowanych przez DEKRA Certification
  • Organizacje konsumenckie, branżowe; organizacje pozarządowe; organa władzy

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz także inne ważne dokumenty określające sposób działania DEKRA Certification:

 

 

Firmy konsultingowe i szkoleniowe

 

DEKRA Certification nie wyraża zgody na powoływanie się przez firmy konsultingowe oraz firmy szkoleniowe na współpracę z DEKRA Certification oraz wzywa ww. podmioty do usunięcia logo i innych znaków graficznych naszej jednostki ze stron interentowych oraz innych materiałów marketingowych.

 

W przypadku wystawiania przez DEKRA Certification certyfikatów ze szkoleń organizowanych przez zewnętrzne firmy szkoleniowe, informacja o możliwości uzyskania certyfikatu DEKRA powinna zostać przez organizatora szkolenia zamieszczona wyłącznie w materiałach dot. tego kursu.

Organizator (firma szkoleniowa) ma obowiązek każdorazowo wyraźnego informowania swoich klientów i uczestników szkolenia o roli DEKRA Certification w procesie szkolenia - wyłącznie jako jednostki wystawiającej certyfikat tym osobom, które ukończą szkolenie z wynikiem pozytywnym, co oznacza uzyskanie przez uczestnika pozytywnej oceny z wszystkich egzaminów przewidzianych programem szkolenia.

DEKRA Certification nie jest organizatorem lub współorganizatorem ww. szkoleń.

 

Odpowiedzialność i finansowanie

 

DEKRA Certification Sp. z o.o. stanowi w Polsce osobny niezależny podmiot prawny, niepowiązany zobowiązaniami prawnymi lub finansowymi z innymi spółkami spoza grupy DEKRA, dotyczącymi działalności poszczególnych spółek, posiadający ustanowiony jednoosobowy Zarząd Spółki.

Środki finansowe jednostki pochodzą wyłącznie z działalności podstawowej spółki określonej w umowie spółki.

Powiązania prawne w grupie DEKRA dotyczą współpracy, rozliczeń finansowych oraz wykorzystania zasobów osobowych w procesie auditowania oraz zapewnienia bezstronności w procesie certyfikacji.

 

contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania