Logo DEKRA Certification

Assessment Services

 
 
Szukasz sposobu na OPTYMALIZACJĘ procesów?

Potrzebujesz wsparcia w auditowaniu DOSTAWCÓW?

   
 
DEKRA - Assessment Services - SmartCheck online raport
 
 
Skorzystaj z wiedzy i DOŚWIADCZENIA ekspertów DEKRA.
 

DEKRA zaprasza do współpracy przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem, osiąganym dzięki optymalizacji procesów wewnętrznych i zewnętrznych, ograniczeniu ryzyka oraz identyfikacji i wykorzystaniu szans, przy jednoczesnym spełnianiu obowiązujących wymagań prawnych, standardów branżowych oraz wewnętrznych polityk i wytycznych stawianych przez kontrahentów.

 

Przygotowaliśmy dla Was kompleksowe, dopasowane do specyfiki danej firmy lub instytucji, usługi pod wspólną nazwą ASSESSMENT SERVICES:

 

ASSESSMENT SERVICES to nowoczesne usługi
służące podniesieniu BEZPIECZEŃSTWA biznesu klienta
poprzez dostarczenie RZETELNEJ I NIEZALEŻNEJ informacji
na temat oceny spełnienia określonych WYMAGAŃ
i funkcjonowania wszelkich PROCESÓW zewnętrznych bądź wewnętrznych.

 
 DEKRA - Assessment Services - Jak działamy?
 
 
Obszary, w których DEKRA może Ci pomóc:

 

W ramach usług ASSESSMENT SERVICES eksperci DEKRA realizują audity pierwszej i drugiej strony m.in. według:


- specyficznych wymagań klienta


- specyfikacji technicznej wyrobu


- wymagań w stosunku do dostawców


- wewnętrznych wymagań i standardów firmowych


- wymagań właściciela


- programów typu LEAN,SIX SIGMA, 5S, SMED, KAIZEN, TPM itp.


- standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym dostawców usług i wyrobów)


- standardów ochrony środowiska


- standardów ochrony danych osobowych (w tym „RODO”) »


- wymagań prawnych


- wymagań branżowych.
 

 
 
DEKRA - Assessment Services
 
 

Korzyści dla Twojej firmy organizacji:

 

Obiektywna ocena


Weryfikacja prowadzona jest przez niezależnych ekspertów DEKRA, posiadających kompetencje w danym obszarze.


Praktyczne rekomendacje


Klient otrzymuje dokument, zawierający informacje na temat spełnienia wymagań i stanu wybranych procesów oraz konkretne rekomendacje, np.:

- zidentyfikowane  ryzyka i szanse  oraz miejsca ich występowania

- możliwości lepszej alokacji zasobów

- obiektywną ocenę dostawców/zewnętrznych podmiotów/wewnętrznych procesów.

 

Informacje na bieżąco

 

Raporty dostępne są na bieżąco w autorskim systemie on-line SmartCheck Web. Dowiesz się z nich, które procesy funkcjonują sprawnie, a które wymagają Twojego zainteresowania, w jakim zakresie spełniane są wymagania, jakie trendy zaobserwowaliśmy w działalności Twojego przedsiębiorstwa itp.DEKRA - SmartCheck Web - Assessment Services - przykład

Elastycznie i kompleksowo

 

Atutem Assessment Services w DEKRA jest również:

- szeroki zakres usług dzięki doświadczonemu zespołowi ekspertów

- elastyczność ustalania zakresu, czasu i kosztów usługi auditowej

- dopasowana do potrzeb klienta struktura i zakres raportowania wyników

- bieżący dostęp on-line do wyników oceny

- przeprowadzony wspólnie z klientem przegląd działań naprawczych.
 
 
 
Materiały do pobrania:        
 
 
 
Poproś o ofertę / dowiedz się więcej:
 
 
 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania