Logo DEKRA Certification

Audit ochrony danych osobowych

 
 

Czy znasz NOWE i AKTUALNE przepisy w zakresie ochrony danych osobowych w UE?


Czy Twoja organizacja spełnia wytyczne ROZPORZĄDZENIA RODO (GDPR)?

   
 
DEKRA - Audit ochrony danych osobowych - RODO - GDPR
 
 
Czym jest RODO i jak zmieni Twoją organizację?
 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) zmienia podejście podmiotów do gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych kontrahentów, pacjentów itd.

Te same wymagania stawiane będą od maja 2018 roku WSZYSTKIM, także małym, organizacjom: od jednoosobowej działalności, przez przedsiębiorstwa o różnej osobowości prawnej, jednostki ochrony zdrowia, dostawców usług internetowych, po organizacje non profit i urzędy.
 

Rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – RODO (GDPR) wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej.

 
DEKRA - audit ochrony danych osobowych w ochronie zdrowia - RODO - GDPR
 
 

Naruszenie zasad rozporządzenia RODO obarczone jest ryzykiem kar finansowych do 4% rocznego obrotu przedsiębiorstwa (do 20 milionów euro).

 

Obszary, w których DEKRA może Ci pomóc:

 

Eksperci DEKRA posiadają szeroką wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie spełniania bieżących i nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

 

 

AUDIT ochrony danych osobowych


W ramach usług auditu danych osobowych realizujemy m.in.:


- analizę zastosowania obowiązujących aktualnie oraz wprowadzanych przez RODO wymagań w odniesieniu do auditowanej organizacji


- analizę w zakresie opracowania dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych (rejestry, w tym rejestr naruszeń, procedury)


- analizę w obszarze analizy ryzyka związanego z bezpieczeństwem danych osobowych.

 


SZKOLENIA


Doświadczeni trenerzy DEKRA szkolą przedsiębiorców i pracowników w obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Obecnie prowadzimy m.in. szkolenia z zakresu:


- ochrony danych osobowych po zmianach RODO »

- wymagań i auditowania ISO 27001 »

(także w odniesieniu do specyfiki jednostek ochrony zdrowia)

 
 
DEKRA - Ochrona danych - RODO - GDPR - Assessment
 
 

 

Korzyści dla Twojej organizacji:

 

Niezależna ocena i praktyczne rekomendacje


Eksperci DEKRA przeprowadzą kompleksową analizę procedur i narzędzi ochrony danych osobowych w Twojej organizacji. Na jej podstawie uzyskasz obiektywną ocenę poziomu spełniania obecnych i wprowadzanych przez RODO wymagań prawnych oraz dowiesz się, w których obszarach potrzebne są działania doskonalące.

Biorąc pod uwagę szeroki zakres oraz w wielu przypadkach brak szczegółowych wytycznych RODO, a także wprowadzone przez rozporządzenie dotkliwe kary finansowe, warto zawczasu zbadać poziom spełnienia nowych wymagań i uzupełnić ewentualne luki.Oferta „szyta na miarę”


Jak wszystkie usługi assessmentu DEKRA, także usługa auditu ochrony danych osobowych każdorazowo dopasowywana jest do specyfiki badanej organizacji. Kryterium decydującym o zakresie i kosztach badania jest ilość i charakter przetwarzanych danych (w tym przetwarzanie danych wrażliwych).

Pod uwagę brana jest również branża i rodzaj działalności, wielkość zatrudnienia oraz charakterystyka pracowników związanych z ochroną i przetwarzaniem danych, stosowane narzędzia organizacyjne i informatyczne oraz inne elementy, które w ocenie ekspertów mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych.

 

 

 

Informacje na bieżąco

 

 

Raporty z auditu udostępniamy na bieżąco on-line, za pośrednictwem autorskiego systemu SmartCheck Web.DEKRA - SmartCheck Web - Assessment Services - przykład

Kompleksowe wsparcie dla Klienta

 

Eksperci DEKRA mają doświadczenie jako Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, auditorzy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001, konsultanci w dziedzinie zabezpieczeń informatycznych i ochrony informacji (w tym danych osobowych), a nawet jako biegli sądowi.

W praktyce codziennej pracy stosują rozwiązania, które pomagają przedsiębiorstwom i instytucjom dostosować się do obowiązujących przepisów prawnych i standardów dobrych praktyk.

Odpowiedzą na wszystkie pytania i rozwieją wątpliwości związane z przepisami obowiązującymi teraz i po wejściu w życie rozporządzenia RODO, oraz przedstawią konkretne propozycje rozwiązań doskonalących i naprawczych, i pomogą wdrożyć je w Twojej organizacji.

 

 

         
Materiały do pobrania:        
 
 
 
 
Poproś o ofertę / dowiedz się więcej:
 
 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania