Logo DEKRA Certification

Badanie i Certyfikacja Wyrobów

  
        

 

Kontrola jakości. Zarządzanie ryzykiem. Wsparcie eksportu.

   
Jeśli oczekujesz kompletnych rozwiązań w zakresie badań i certyfikacji - trafiłeś do właściwej firmy. DEKRA pomoże Ci wykazać spełnienie wymagań bezpieczeństwa wyrobu, wykonać badania środowiskowe, mechaniczne, elektryczne oraz chemiczne.

Badanie produktu we właściwym momencie może wzmocnić przewagę Twojej firmy nad konkurencją oraz pomóc jej w zdobyciu nowych rynków – na całym świecie.


 

Badania na każdym etapie cyklu życia produktu

 

Dzięki globalnej sieci nowoczesnych laboratoriów i doświadczonych ekspertów, DEKRA może przeprowadzić kompletny audit całego łańcucha dostaw:


 • Badania Cech Wyrobu (Produkt Aspekt Testing):
- sprawdzenie podstawowych wymagań bezpieczeństwa
- testy w fazie rozwoju
- przegląd techniczny i przegląd dokumentacji
- sprawdzenie konstrukcji i budowy wyrobu

 • Badania Typu (Type Testing):
- potwierdzenie spełnienia wymagań bezpieczeństwa użytkownika produktu
- raport CB wydany przez jednostkę certyfikującą (CB Type Testing)

 • Badania Czasu Życia Produktu (Produkt Lifetime Testing):
- certyfikacja i znaki bezpieczeństwa KEMA-KEUR
- certyfikacja i znaki bezpieczeństwa DEKRA GS
- certyfikacja i znaki bezpieczeństwa ENEC

 • Kompleksową Kontrolę Całej Sieci Produktu (Produkt Network):
- ocena produktu (wszyscy powiązani dostawcy)
- badanie na zamówienie indywidualne oraz certyfikacja
   

W czym możemy Ci pomóc?

 

Chemia i Ekologia

 

Oprócz kompletnych badań chemicznych w zakresie RoHS, REACH (w tym SVHC), analizy PAH, DMF, bezpieczeństwa wyrobów do kontaktu z żywnością itp., możesz powierzyć nam także badania związane ze zrównoważonym rozwojem, na przykład projekty ekologiczne, ocenę cyklu życia (LCA) oraz WEEE (utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych).

Elektronarzędzia, Oświetlenie, AGD, Zabawki

 

Szeroko uznawany znak bezpieczeństwa DEKRA GS otwiera dostęp do rynku niemieckiego. Nadal będziemy inwestować w umacnianie naszej pozycji lidera w zakresie badań elektronarzędzi, sprzętu oświetleniowego - w szczególności oświetlenia LED, urządzeń elektronicznych oraz sprzętu AGD i zabawek.

 

Specjalizujemy się w kontroli, badaniach i certyfikacji:
 • wyrobów profesjonalnych takich jak komputery i akcesoria (60950), audio/wideo (60065), urządzenia pomiarowe, laboratoryjne i sterujące procesem (61010) oraz urządzenia medyczne (60601);
 • sprzętu do użytku domowego takiego jak kuchenki, suszarki do włosów, grzejniki, piece czy solaria;
 • oświetlenia w tym także oświetlenia świąteczne oraz latarnie;
 • elektronarzędzi takich jak wiertarki, piły elektryczne czy kosiarki do trawy.

 

Badania specjalistyczne

 

Oferujemy również specjalistyczne usługi, takie jak Fotometria (m.in. dla oświetlenia samochodowego, rowerowego oraz sygnalizacji świetlnej) oraz EMC (m.in. dla podzespołów elektrycznych i elektronicznych do samochodów i autobusów - zgodnie z Dyrektywą Motoryzacyjną 2004/104/WE; urządzeń medycznych, laboratoryjnych, przemysłowych oraz telekomunikacyjnych).

 

Wykonujemy testy zabezpieczeń przeciwporażeniowych według norm IEC i EN.


DEKRA może sprawdzić pyłoszczelność i wodoszczelność produktów dla potrzeb międzynarodowej klasyfikacji stopnia IP oraz klasyfikacji północnoamerykańskiej NEMA TYPE.

 

Produkty elektryczne - certyfikat ENEC

 

Jeśli chcesz uniknąć czasochłonnych i kosztownych procedur certyfikacji w różnych instytucjach, możesz uzyskać nowy certyfikat dla produktów elektrycznych - ENEC (European Norms Electrical Certification). ENEC 05 zastępuje krajowe znaki bezpieczeństwa państw członkowskich UE, dając dostęp również do rynków EFTA i wielu krajów Europy Wschodniej.

 
   

Import z krajów Europy i Azji

 

DEKRA realizuje specjalistyczne audity dedykowane dla sieci handlowych i importerów współpracujących z europejskimi i azjatyckimi producentami. Oferujemy m.in.:

 • DPI/DUPRO (During Production Inspection) - inspekcja w cyklu produkcyjnym weryfikująca wewnętrzną kontrolę jakości; audit pozwala ocenić m.in. zagrożenia dla terminowości odbioru produkcji końcowej.
 • FRI (Final Random Inspection) – przedwysyłkowa kontrola wyrobu polegająca na badaniu partii produktów wg AQL (poziom II) oraz standardów klienta.
 • DPI/FRI - dwuetapowy audit obejmujący inspekcję w cyklu produkcyjnym oraz odbiór partii oparty na zasadach próbkowania.
 • FFU (Fitness for Use) – badanie gotowych wyrobów u producenta azjatyckiego (parametry funkcjonalne, użyteczność, opakowanie, sposób oznakowania, dokumentacja itp.); w wyniku badania następuje oznaczenie wyrobu.
 • Factory Audit (Vendor Assessment) – audit miejsca wytwarzania wyrobu, którego celem jest potwierdzenie, że zakład produkcyjny funkcjonuje w sposób gwarantujący produkcję wyrobu bezpiecznego.
 • TCF (Technical Construction File) - kompleksowa weryfikacji dokumentacji powiązanej z wyrobem, który ma zostać wprowadzony na rynek Polski (UE).
 
   

   Nasze akredytacje i doświadczenie:

 • DEKRA jest właścicielem znaków DEKRA GS (uznany znak bezpieczeństwa w niemieckojęzycznej części Europy) i KEMA-KEUR (bezpieczeństwo produktów elektrycznych).
 • DEKRA współpracuje z CENELEC w ramach specjalnego programy certyfikacyjnego dotyczącego kabli i przewodów elektrycznych, wystawiając znak KEMA-KEUR .
 • Jako sygnatariusz umowy certyfikacyjnej CENELEC (CCA), DEKRA jest uprawniona do wystawiania certyfikatów w ramach notyfikacji CCA o wynikach badań.
 • DEKRA Certification jest uznana przez IECEE jako krajowa organizacja certyfikująca uprawniona do wystawiania certyfikatów CB (Tastereport CB), akceptowanych w większości krajów na świecie.
 • DEKRA jest jednostką notyfikowana dla unijnej Dyrektywy EMC, zgodność z którą potwierdzana jest znakiem CE oraz certyfikatem CB-EMC. Przyznawany jest również znak KEMA-EMC.
 • Laboratorium fotometryczne DEKRA to oficjalny serwis techniczny dla europejskich testów akceptacyjnych ECE oświetlenia pojazdów i urządzeń do sygnalizacji świetlnej. Wyposażenie laboratorium umożliwia również przeprowadzanie badań zgodnie z normami amerykańskimi.
 • DEKRA posiada akredytację Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) w zakresie międzynarodowego programu Energy Star dla produktów oświetleniowych.

 • Dzięki rozlokowanym na różnych kontynentach laboratoriom DEKRA, standardy Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) są dopasowane do norm obowiązujących w państwach, w których realizowana jest produkcja.
 • DEKRA współpracuje na zasadach partnerstwa strategicznego z FM, TIIS i NEPSI.
 • DEKRA jest jednostką notyfikowaną dla sprzętu przeznaczonego do wykorzystania w potencjalnie wybuchowych atmosferach, zgodnie z unijną dyrektywą 94/9/WE (Dyrektywa ATEX).
 • DEKRA jest akredytowana jako jednostka certyfikująca i laboratorium badawcze dla Międzynarodowego Programu IECEx.
 • DEKRA reprezentuje CSA international w Europie i może testować produkty zgodnie z normami UL i CSA na rynek północnoamerykański.
 • DEKRA przeprowadza badania i testy w celu uzyskania certyfikacji motoryzacyjnego znaku e4 i FCC na eksport do USA.
 • DEKRA jako pierwsza założyła niezależną firmę certyfikującą w Chinach, gdzie możemy ubiegać się o certyfikat CCC (China Compulsory Certification).
 • DEKRA współpracuje z meksykańską agencją ANCE w zakresie testów bezpieczeństwa elektrycznego i przyznawania certyfikatu NOM.
 • DEKRA należy do Zhaga - międzynarodowej organizacji branży oświetlenia LED.
 • DEKRA jest jednostką notyfikowaną i zapewnia usługi w zakresie badań, nadzorów, auditu, certyfikacji i akceptacji w odniesieniu do następujących dyrektyw:

Dyrektywa niskonapięciowa

 • Zgodność elektromagnetyczna
 • Aktywne wyroby medyczne do implantacji
 • Wyroby medyczne
 • Diagnostyka in vitro
 • Zabawki
 • Sprzęt do użytku w środowisku zagrożonym wybuchem (ATEX)
 • ATEX (Sprzęt do stosowania w potencjalnie wybuchowej atmosferze)
   

Kontakt:

Badanie i Certyfikacja Wyrobów

Tel. +48.22.620-14-65; +48.601.770-068

E-mail: industrial.pl@dekra.com

 

Zapytaj o ofertę DEKRA w zakresie certyfikacji wyrobów!

 Pobierz formularz »

 
   

 Dodatkowe Informacje:

 
   

Zobacz, jak działają laboratoria DEKRA!

 
 

 
                       
 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania