Logo DEKRA Certification

Nowa dyrektywa RoHS

  
        

 

Nowa Dyrektywa RoHS (2011/65/EU)

   

Obowiązująca dotychczas dyrektywa RoHS 2002/95/WE została zastąpiona nową, opublikowaną 8 czerwca 2011 roku dyrektywą „nowego podejścia” RoHS 2011/65/EU (tzw. RoHS 2).

Czym jest RoHS?


RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances) – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.


   

Dyrektywa RoHS 2011/65/EU – najważniejsze zmiany:

   

1) Nowe kategorie produktów objętych dyrektywą RoHS:

 • wyroby medyczne i diagnostyki in-vitro,
 • przyrządy do nadzoru i sterowania (w tym - w obiektach przemysłowych).

 

Dyrektywa wprowadza także pojęcie „innego” wyposażenia elektrycznego i elektronicznego (EEE), które nie zostało objęte żadną „z powyższych kategorii”, co oznacza produkty nie uwzględnione we wcześniejszej wersji dyrektywy.

 

2) Nowe wymagania dla producentów, autoryzowanych przedstawicieli, importerów i dystrybutorów EEE w zakresie:

 • dokumentacji technicznej
 • wewnętrznej kontroli produkcji
 • deklaracji zgodności UE
 • znaku CE.
 

3) Zniesienie całkowitego ograniczenia użycia niektórych substancji (wprowadzono maksymalne wartości ich stężenia dopuszczalne wagowo w materiałach jednorodnych):

 • Ołów (Pb): 0,1 %
 • Rtęć (Hg): 0,1 %
 • Kadm (Cd): 0,01 %
 • Sześciowartościowy chrom (Cr+6): 0,1 %
 • Polibromowane bifenyle (PBB): 0,1 %
 • Polibromowane etery difenylowe (PBDE): 0,1 %

   

Kontakt:

Badanie i Certyfikacja Wyrobów

Tel. +48.22.620-14-65; +48.601.770-068

E-mail: industrial.pl@dekra.com


 

 Dodatkowe Informacje:

 
 

                       
 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania