Logo DEKRA Certification

Certyfikacja FSC i PEFC

 

 

 

Certyfikacja Łańcucha Dostaw w przemyśle Drzewno-Papierniczym FSC® i PEFC™


 
Wprowadzenie na rynek i swobodny przepływ drewna oraz produktów drzewno-papierniczych jest coraz bardziej ograniczane w związku z nielegalną wycinką lasów i ich ochroną. Stąd też UE wymaga od producentów i dystrybutorów drewna wdrożenia systemu zasad obejmujących procedury i środki służące m. in. identyfikacji źródła pochodzenia drewna, oceny ryzyka itp.

Już w 2002 r. Parlament UE uznał za priorytetowe działania zwalczające handel nielegalnie pozyskanym drewnem oraz zmierzające do ochrony światowych zasobów leśnych. Rozporządzenie UE nr 995/2010 z dnia 20.10.2010r. nakłada specjalne obowiązki na „podmioty wprowadzające do obrotu drewno i produkty z drewna po raz pierwszy do obrotu na rynku wewnętrznym” oraz na podmioty handlowe, określając jednocześnie dotkliwe sankcje za ich nieprzestrzeganie.
   

Aktualnie wszyscy producenci i dystrybutorzy drewna i produktów z drewna, którzy po raz pierwszy wprowadzają te wyroby na polski rynek, muszą mieć wdrożony system zasad należytej staranności obejmujący procedury i środki służące m.in. identyfikacji źródła pochodzenia drewna i oceny ryzyka.

Dowiedz się więcej »

   
Jednym ze sposobów zapewniających spełnienie ww. wymagań jest przystąpienie podmiotu do programu certyfikacji wg międzynarodowego standardu, np. FSC. 
   

W jakich obszarach możemy Ci pomóc?

 
DEKRA Certification, we współpracy z SA CERTIFICATION LIMITED, oferuje certyfikację dla wszystkich przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw, zgodnie z największymi międzynarodowymi programami certyfikacji w przemyśle drzewnym:

 

W ofercie DEKRA znajduje się m.in.:

 

1) Certyfikacja kontroli pochodzenia FSC CoC (FSC Chain of Custody)

 
Certyfikacja kontroli pochodzenia FSC CoC odpowiada wymaganiom stawianym firmom produkującym, przetwarzającym i handlującym produktami pochodzenia leśnego. Standard FSC CoC określa wymagania kontroli przepływu surowca drzewnego na każdym etapie łańcucha dostaw.
Certyfikat FSC CoC potwierdza, że kupowane i sprzedawane przez przedsiębiorstwo materiały i produkty z drewna pochodzą wyłącznie z certyfikowanych lasów (zarządzanych w zgodzie z obowiązującym prawem oraz dobrymi praktykami ochrony środowiska, ekonomii i z poszanowaniem wartości społecznych ludności zamieszkującej dany obszar) i mogą być oznaczone znakiem FSC.
System zarządzania łańcuchem dostaw w oparciu o standard FSC CoC obejmuje m.in. zarządzanie jakością, specyfikację materiałów oraz ich identyfikację i segregację, kontrolę produkcji, fakturowanie oraz dokumentację sprzedażową i umieszczanie na produktach znaku FSC.
 
   
    DEKRA - Certyfikacja Łańcucha Dostaw FSC

2) Certyfikacja FSC „Drewno kontrolowane” (FSC Controlled Wood)

Certyfikat „Drewno kontrolowane FSC” został stworzony z myślą o tych uczestnikach łańcucha dostaw, którzy korzystają z surowca drzewnego pochodzącego nie tylko z lasów certyfikowanych. Umieszczana w tym przypadku etykieta „FSC Mieszane” potwierdza, że 70% surowca użytego do wytworzenia danego produktu stanowi materiał certyfikowany, natomiast pozostałe 30% surowca na pewno nie zostało pozyskane:
 • nielegalnie,
 • w sposób naruszający prawa i tradycję miejscowej ludności,
 • z terenów uznanych za szczególnie ważne dla przyrody i społeczeństwa (np. lasów deszczowych w Amazonii),
 • z terenów przekształconych lasów naturalnych,
 • z lasów, w których sadzone są drzewa modyfikowane genetycznie.
   

3) Certyfikacja PEFC „Łańcuch dostaw produktów zawierających surowce leśne” (PEFC Chain of Custody of Forest-based Products)

  
Standard PEFC stworzono jako odpowiedź na potrzebę śledzenia przepływu certyfikowanych materiałów pochodzenia leśnego „od lasu - do domu”. Celem systemu certyfikacji łańcucha dostaw PEFC jest umożliwienie weryfikacji pochodzenia drewna na każdym etapie jego przetworzenia i przepływu – a tym samym zapewnienie konkretnych narzędzi rynkowych (potwierdzający ich wiarygodność certyfikat oraz rozpoznawalne na całym świecie logo PEFC) firmom uczestniczącym w tych procesach.
System PEFC dostosowany jest m.in. do specyficznych potrzeb małych, lokalnych właścicieli lasów oraz umożliwia certyfikację grupową.
Do spełnienia minimalnych wymagań systemu certyfikacji łańcucha dostaw PEFC, można wykorzystać funkcjonujące w organizacji systemy zarządzania: jakością (ISO 9001) i/lub środowiskiem (ISO 14001).
DEKRA - Certyfikacja Łańcucha Dostaw PEFC
 

4) Certyfikacja FSC Project Certification

 

Certyfikacja FSC Project Certification powstała jako odpowiedź na potrzeby firm aktywnych w branży budowlanej, w celu eliminacji przerw w łańcuchu dostaw drewna konstrukcyjnego, występujących w sytuacji braku certyfikacji wśród podwykonawców i dostawców. Certyfikat FSC Project Certification ma charakter jednorazowy i obejmuje określony projekt budowlany. Zaletami certyfikacji FSC Project Certification są krótki czas przyznania certyfikatu oraz możliwość szybkiego włączenia podwykonawców. 

 

Certyfikat FSC Project Certification pozwala firmom budowlanym na uzyskanie pewności, że drewno konstrukcyjne wykorzystywane w danej inwestycji pochodzi wyłącznie z legalnych źródeł. Wpływa także pozytywnie na podtrzymywanie wizerunku przedsiębiorstwa, jako podmiotu zorientowanego na kwestie środowiskowe i społeczne.

 

FSC Project Certification może obejmować projekty budowlane dotyczące dowolnego rodzaju budynku lub struktury:

 • nowe budynki
 • budynki remontowane
 • nieruchomości komercyjne lub przemysłowe
 • szkoły
 • budynki mieszkaniowe (jednorodzinne/wielorodzinne)
 • obiekty sportowe
 • łodzie
 • obiekty wznoszone czasowo (np. sceny festiwalowe itp.)

 

Pełna certyfikacja FSC Project Certification:

 • minimum 50% drewna konstrukcyjnego spełnia standard FSC 100%, FSC Mix lub jest drewnem odzyskanym (recyklingowanym)

Częściowa certyfikacja FSC Project Certification:

 • tylko poszczególne elementy konstrukcji (np. drzwi, okna, podłogi) muszą być wykonane z drewna FSC 100%, FSC Mix lub z drewna odzyskanego.

 

 


Korzyści dla Twojej organizacji:

 
 • Produkcja, przetwarzanie i handel drewnem i produktami pochodzenia leśnego w zgodzie z wymaganiami dyrektywy UE jest jednym z warunków umożliwiających wprowadzenie i swobodny przepływ ww. produktów w całej Unii Europejskiej.
 • Certyfikat i logo FSC i PEFC są coraz częściej wymagane przez kontrahentów i klientów, którzy żądają potwierdzenia, że kupowane przez nich elementy z drewna nie zostały wytworzone na terenach zagrożonych, a ich produkcja nie pogwałca praw lokalnych społeczności.
 • Zarządzanie ryzykiem, chroniące przedsiębiorstwo przed pogorszeniem wizerunku, utratą klientów i przychodów. - Wymagania systemów certyfikacji łańcucha dostaw obejmują narzędzia due diligence umożliwiające identyfikację i odseparowanie drewna pochodzącego z nieznanych, nielegalnych i kontrowersyjnych źródeł.
 • Dzięki rozpoznawalnym na całym świecie znakom FSC i PEFC, wzrasta przewaga konkurencyjna i wartość rynkowa przedsiębiorstwa.

   

Dla kogo?

 

Certyfikację wg wymagań standardów Chain of Custody FSC lub PEFC oraz FSC Controlled Wood, polecamy wszystkim organizacjom przemysłu drzewno-papierniczego, w tym m.in.:

 • tartakom,
 • producentom mebli i wyrobów stolarskich,
 • wytwórniom płyt (wiórowych, pilśniowych) i sklejek,
 • producentom wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
 • wytwórniom budynków prefabrykowanych,
 • producentom opakowań drewnianych, ram do obrazów itp.;
 • zakładom papierniczym,
 • dystrybutorom drewna i produktów pochodzenia leśnego.
 
   

Nasze akredytacje i doświadczenie:

 
DEKRA Certification oferuje certyfikację FSC i PEFC w porozumieniu z SA CERTIFICATION LIMITED. Programy certyfikacji posiadają akredytację Forest Stewardship Council (FSC) i brytyjskiej jednostki akredytacyjnej UKAS (United Kingdom Accreditation Service).  
   

Kontakt

 
  
 

Informacje dodatkowe:

 

 

 

 

   
   

                       
 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania