Logo DEKRA Certification

Jesteś tutaj : Powitanie » Nasze Usługi » Certyfikacja Osób

Certyfikacja Osób

 

Czym jest Certyfikacja Osób?

 

Proces certyfikacji osób opiera się na potwierdzeniu umiejętności i wiedzy za pomocą narzędzia, jakim jest egzamin. Kandydat, który ubiega się o certyfikat, powinien spełnić ponadto szereg innych wymagań odnoszących się np. do doświadczenia zawodowego oraz ukończonych szkoleń.

Certyfikacja osób realizowana jest w oparciu o wymagania międzynarodowej normy ISO/IEC 17024 oraz specjalistyczne normy i standardy (np. EN 287-1, EN 1418, SCC 2008/5.1).


Obszary Certyfikacji Osób w DEKRA:

 

Zarządzanie Środowiskowe

Uzyskaj certyfikat kompetencji DEKRA w obszarze Zarządzania Środowiskowego, zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 14001. »

Zarządzanie Energią         

 Jako jedyna jednostka certyfikująca na rynku, DEKRA umożliwia zdobycie certyfikatu kompetencji w obszarze zarządzania energią, zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 50001:
 • Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią
 • Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Energią. »

SCC         


W wielu krajach UE inwestorzy zlecający prace o wysokim stopniu ryzyka (np. budowlane, montażowe, izolacyjne, rusztowaniowe) wymagają od pracowników firm podwykonawczych posiadania tzw. paszportów bezpieczeństwa SCC. Brak takich certyfikatów jest jedną z barier utrudniających wchodzenie polskich przedsiębiorstw na te rynki. »

Certyfikacja Spawaczy

Prawo polskie, dyrektywy UE oraz zharmonizowane z nimi i międzynarodowe normy, określają szczegółowe wymagania, jakie musi spełniać spawacz i zatrudniająca go firma. DEKRA przeprowadza egzaminy spawaczy m.in. w zakresie stali, aluminium, miedzi, niklu, tytanu i cyrkonu. »

Certyfikacja Inspektorów 

Ochrony Danych

Zdobądź certyfikat Inspektora Ochrony Danych IOD w międzynarodowej organizacji DEKRA. Potwierdź wysokie kompetencje w zakresie spełnienia wymagań RODO/GDPR»
 

Korzyści dla Ciebie i Twojej organizacji:

 

Korzyści dla Pracownika:

 • Certyfikat DEKRA oznacza potwierdzenie wysokiego poziomu Twoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez niezależną jednostkę certyfikacyjną.
 • Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi DEKRA, wzrasta Twoja pozycja konkurencyjna na rynku pracy Unii Europejskiej.
 • Wiedza i umiejętności praktyczne udokumentowane przez DEKRA to ważny atut w rozmowach z pracodawcą.


Korzyści dla Organizacji:

 • Certyfikując swoich pracowników w DEKRA, zwiększasz konkurencyjność i przewagę marketingową w kraju i na rynkach zagranicznych.
 • Certyfikat DEKRA oznacza obiektywne potwierdzenie wysokiego poziomu kompetencji i kwalifikacji zawodowych Twoich pracowników. - Wzrasta wiarygodność Twojej organizacji.
 • Kompetentni, sprawdzeni pracownicy sprzyjają rozwojowi firmy, wpływając na wzrost jej efektywności (np. w zakresie zarządzania energią).
 • Jeśli Twoja firma świadczy usługi budowlane, montażowe i remontowe w krajach Unii Europejskiej (np. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii), zapewne kontrahenci żądają od Ciebie dyplomów i certyfikatów SCC.
 • Udokumentowanie przez niezależną jednostkę certyfikacyjną spełnienia wytycznych międzynarodowych standardów w wielu branżach wymagane jest przepisami prawa.
 • Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi DEKRA, wzrasta wartość rynkowa przedsiębiorstwa.
 

Dla kogo?

W zależności od obszaru certyfikacji, do skorzystania z usługi Certyfikacja Osób w DEKRA zachęcamy przede wszystkim:

 • Osoby chcące rozwijać swoje kompetencje zawodowe w celu osiągnięcia sukcesu na rynku pracy w Polsce i zagranicą.
 • Firmy współpracujące z zagranicznymi kontrahentami, w tym: branży budowlanej, energetycznej, chemicznej i petrochemicznej.
 • Przedsiębiorstwa wykorzystujące technologie spawalnicze.
 • Organizacje dążące do znacznej poprawy efektywności energetycznej i oszczędności kosztów.
 

Kontakt:

 

                       

 

contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania