Logo DEKRA Certification

Efektywność Energetyczna | Audyty Energetyczne

 

Efektywność energetyczna - stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii ¹
 

Aby zwiększyć efektywność energetyczną, firmy i instytucje (oraz inne podmioty) przeprowadzają audyty energetyczne oraz wprowadzają zmiany technologiczne, ekonomiczne itp., dzięki czemu:

 

  • uzyskują lepsze wyniki finansowe,

  • ograniczają negatywny wpływ swojej działalności na środowisko,

  • wzmacniają swój pozytywny wizerunek

oraz osiągają szereg innych korzyści.


Już w 2010 roku Komisja Europejska uznała efektywność energetyczną za „kluczowy element unijnej strategii energetycznej na rok 2020²”, zmierzającej do rozwoju gospodarki UE, wzrostu jej innowacyjności i konkurencyjności oraz uniezależnienia się od dostaw energii z krajów nienależących do Unii Europejskiej.

 
 

Efektywność energetyczna wg dyrektywy EED

 

W 2012 roku Parlament Europejski i Rada uchwaliły specjalną dyrektywę (2012/27/UE) w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE  (tzw. dyrektywa EED - ang. Energy Efficiency Directive). 

 

Duże firmy

 

Dyrektywa EED wprowadza m.in. obowiązek wykonywania audytów energetycznych przez duże przedsiębiorstwa. [Czytaj więcej »]

 

Czym jest audyt energetyczny?

Przeprowadzenie audytu energetycznego polega na zbadaniu stanu obecnego. Efektem audytu jest ustalenie tych procesów, urządzeń itp., które nie są efektywne. Posiadając tę wiedzę, przedsiębiorstwo może zaplanować i wdrożyć zmiany, które doprowadzą do lepszego wykorzystania energii – a w rezultacie do uzyskania oszczędności finansowych i usprawnień organizacyjnych i operacyjnych.

 

MŚP


Firmy sektora MŚP również zachęcane są przez Parlament Europejski do poddawania się audytom energetycznym lub certyfikacji wg europejskiej normy EN ISO 50001.

 
 

Poznaj szczegóły i zacznij działać!

 

 

Wymagania prawne »


Poznaj wymagania dyrektywy EED i ustawy o efektywności energetycznej oraz dowiedz się, jakie kary grożą Twojej organizacji (np. jeśli audyt energetyczny nie zostanie przeprowadzony lub zgłoszony w ustawowym terminie).

 

 

Audyt energetyczny


DEKRA realizuje audyty energetyczne (zgodnie z normą EN 16247), potwierdzające zgodność z dyrektywą EED i ustawą o efektywności energetycznej oraz audyty zgodności z prawem środowiskowym (termomodernizacja / audyt energetyczny budynku).

 

 

ISO 50001 – system zarządzania energią »


Dowiedz się więcej o normie ISO 50001, poznaj korzyści z wdrożenia w Twojej firmie systemu zarządzania energią  i poproś o ofertę DEKRA w zakresie certyfikacji ISO 50001.

 

 

Artykuły »


Eksperci DEKRA przygotowali publikacje, które przybliżą Ci tematykę efektywności energetycznej, audytów energetycznych, certyfikacji systemu zarządzania energią wg normy ISO 50001 itp. Udostępniamy je bezpłatnie.

 

 

Szkolenia »


Szkolenia energetyczne prowadzone przez ekspertów DEKRA obejmują m.in. zagadnienia efektywności energetycznej przedsiębiorstw i budynków, audytów energetycznych (dyrektywa EED i polskie akty prawne) oraz wymagań międzynarodowej normy ISO 50001.

 

 

Poproś o ofertę:


 
* : 
* : 
* : 

* : 
 : 

* : 

Administratorem Państwa danych osobowych, udostępnionych dobrowolnie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, jest DEKRA Certification Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Plac Solny 20. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści podanych danych oraz do ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez DEKRA Certification Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz DEKRA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dla celów marketingowych. : 

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez DEKRA Certification Sp. z o.o. oraz DEKRA Polska Sp. z. o.o. na mój adres e-mail wskazany w formularzu informacji handlowych oraz na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celów marketingu bezpośredniego ww. spółek. : 

* : pole obowiązkowe
 
 

 
¹ DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE

²  Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 10 listopada 2010 r. „Energia 2020”
 


badaniu „SEVESO III w Polsce”
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania