Logo DEKRA Certification

Certyfikacja EN ISO 15614-1


      
        
 

EN ISO 15614-1 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania


 

Dyrektywa 97/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 maja 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych (tzw. Dyrektywa PED) wprowadziła szczególne wytyczne m.in. w zakresie stosowanych technologii spawania.


Jedną z norm zharmonizowanych z PED jest EN ISO 15614-1, która definiuje wymagania dla przeprowadzenia badania i kwalifikacji technologii spawania łukowego i gazowego stali oraz niklu i jego stopów.  


Eksperci DEKRA wspierają na całym świecie przedsiębiorstwa branży przemyslowej, realizując usługi w zakresie:

 

 • Kwalifikowania technologii spawalnia w oparciu i wg wymagań  EN ISO 15614-1

 • Wsparcia merytorycznego w celu ustalenia zakresów oraz zmiennych istotnych podczas kwalifikowania technologii spawania

 • Pomocy w interpretacji norm i przepisów bezpośrednio związanych z powyższym zagadnieniem.
DEKRA - Certyfikacja ISO 15614-1 | Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali
   

                                    Korzyści dla Twojej organizacji:

 
 • Poprawna kwalifikacja i stosowanie technologii spawalniczych w zgodzie z wymaganiami dyrektyw UE jest jednym z warunków umożliwiających wprowadzenie i swobodny przepływ produkowanych konstrukcji i urządzeń w całej Unii Europejskiej.

 • Certyfikat wystawiony przez DEKRA to obiektywny dowód spełnienia wymagań międzynarodowych norm i dyrektyw w zakresie bezpieczeństwa i jakości.

 • Eksperci DEKRA posiadają wieloletnie, globalne doświadczenie w zakresie auditów i certyfikacji, gwarantując sprawną, rzetelną i efektywną realizację zamówionych przez Ciebie usług.

 • Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie znakowi DEKRA, wzrasta wartość rynkowa przedsiębiorstwa.
Certyfikat DEKRA dla Twojej firmy
   

                                             Dla kogo?

Certyfikację wg EN ISO 15614-1 polecamy:

 

 • wszystkim producentom
 • konstrukcji stalowych
 • urządzeń ciśnieniowych
 • oraz innym firmom, stosującym w swojej działalności operacyjnej technologie spawania metali.
 DEKRA - Kwalifikacja technologii spawania
   

Kontakt

 
  

 

Dodatkowe informacje:


Poznaj inne usługi DEKRA w obszarze spawalnictwa:


   
 
                       
 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania