Logo DEKRA Certification

ISO 27002 – Diagnostyka Bezpieczeństwa Informacji


      
        

 

Audit Diagnostyczny Bezpieczeństwa Informacji wg ISO 27002

   
  • Czy jesteś przekonany, że Twoja organizacja w maksymalnym stopniu zadbała o bezpieczeństwo informacji?
  • Chcesz sprawdzić spójność i kompletność systemu zarządzania bezpieczeństwem organizacji?
  • Chcesz w porę odkryć słabości i niedociągnięcia w systemie, żeby uchronić się przed dramatycznymi konsekwencjami?

DEKRA Certification pomoże Ci, przeprowadzając diagnostykę bezpieczeństwa informacji w oparciu o standard ISO 27002.

   

ISO 27002

Dobre Praktyki Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji


ISO 27002 to międzynarodowa norma określająca wytyczne związane z ustanowieniem, wdrożeniem, eksploatacją, monitorowaniem, przeglądem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Powstała jako merytoryczne rozwinięcie ISO 27001 i stanowi wytyczne implementacyjne oparte o rekomendowane „dobre praktyki”. Innymi słowy jest to zbiór minimalnych zabezpieczeń dla informacji w organizacji, który pozwala na ewaluację stanu zabezpieczeń.

Audit prowadzony przez DEKRA obejmie wiele obszarów działalności firmy, w tym bezpieczeństwo aplikacji, platform komputerowych, bezpieczeństwo sieciowe, czy fizyczne. Audit zakończony jest dostarczeniem do organizacji profesjonalnego raportu diagnostycznego.
 DEKRA - Bezpieczeństwo Informacji
   

Korzyści dla Twojej organizacji:

  • Obiektywny audit, przeprowadzony przez doświadczonych ekspertów, pomoże „prześwietlić” system bezpieczeństwa w organizacji i wskaże jego słabe punkty oraz potencjały do doskonalenia.
  • Raport diagnostyczny sygnowany przez DEKRA to dla Twoich kontrahentów niepodważalny dowód na to, że informacje przetwarzane w Twojej firmie/instytucji są bezpieczne.
  • Diagnostyka przeprowadzona w oparciu o wytyczne ISO 27002, dostarczy rzetelnej informacji na temat zgodności stosowanych zabezpieczeń z wymaganiami prawa.

   

Dla kogo?

  • Diagnostyka bezpieczeństwa informacji wg ISO 27002 może być przeprowadzona dla każdej organizacji, bez względu na jej wielkość, czy branżę.
  • Audity ISO 27002 szczególnie polecane są firmom branży IT, instytucjom finansowym, jednostkom służby zdrowia (dane o pacjentach), przedsiębiorstwom handlowym i usługowym gromadzącym dane o swoich klientach oraz podmiotom realizujących zadania publiczne, które podlegają Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia z 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
 
   

Informacje dodatkowe:

   

 

 

 

   

Kontakt

  
   
   

                       
 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania