Logo DEKRA Certification

Audyty CSR - ETI Base Code


       

 

ETI Base Code
Kodeks Postępowania Etycznego dla Każdej Organizacji

 
 DEKRA - Etyczny Biznes - ETI

Powstała w 1998 roku ETI (Ethical Trading Initiative) to międzynarodowa organizacja zrzeszająca firmy, instytucje, związki zawodowe itd. Celem ETI jest poprawa warunków pracy w globalnych łańcuchach dostaw.

Wśród członków organizacji znajdziemy wiele znanych firm i marek, m.in.: TESCO, Tchibo, Marks & Spencer, H&M, Kappahl, London Underground, Orsay, WH Smith, a także BBC Worldwide...


 
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to dobrowolne, wykraczające poza minimalne wymogi prawne, uwzględnianie przez przedsiębiorstwa problematyki społecznej i środowiskowej w swojej działalności komercyjnej i stosunkach z zainteresowanymi stronami. [źródło: www.mg.gov.pl]

 
Stworzony przez ETI kodeks postępowania etycznego, ETI Base Code (Kodeks Podstawowy ETI), określa minimalne wymagania standardu w zakresie 9 obszarów:  
 1. dobrowolność zatrudnienia
 2. wolność zrzeszania się i prawo do zbiorowych negocjacji warunków zatrudnienia
 3. bezpieczne i higieniczne warunki pracy
 4. niekorzystanie z pracy dzieci
 5. godziwa płaca
 6. odpowiedni czas pracy
 7. zakaz dyskryminacji
 8. uregulowany stosunek pracy
 9. zakaz nieludzkiego traktowania.
 
 
Pobierz kodeks ETI Base Code w języku polskim »  
   

Czy wiesz, że Giełda Papierów Wartościowych obejmuje specjalny indeks spółek odpowiedzialnych, RESPECT Index?

Rośnie również popularność indeksów CSR na świecie: Dow Jones Sustainability Index series (DJSI) - USA,  FTSE4GOOD series – Wielka Brytania, FTSE Johannesburg Stock Exchange Socially Responsible Index (JSE SRI) – RPA i in.

   

                                    Korzyści dla Twojej organizacji:


 • Wdrażając kodeks postępowania etycznego ETI Base Code, Twoja organizacja aktywnie przyczynia się do poprawy warunków pracy osób zatrudnionych w całym łańcuchu dostaw oraz szerzy ideę etycznego postępowania w swoim otoczeniu.
 • Jak podaje ETI, firmy które wdrożyły ETI Base Code, obserwują realne korzyści biznesowe wynikające m.in. ze współpracy i wymiany doświadczeń (np. uczestnicy projektu ETI Purchasing Practices odkryli istotne koszty ukryte generowane w wyniku podejmowania decyzji zakupowych w ostatniej chwili).
 • Stosowanie zasad ETI przez organizację (oraz jej dostawców i podwykonawców) wpływa pozytywnie na morale, zaangażowanie i lojalność pracowników, jednocześnie ułatwiając organizacji prowadzenie efektywnej polityki HR.
 • Wdrożenie przez organizację standardu ETI Base Code, wpływa na poprawę bezpieczeństwa i zdrowia jej obecnych i przyszłych pracowników (oraz pracowników emerytowanych, którzy pozostaną ambasadorami marki).
 • Posiadanie zgodnego ze standardem ETI Base Code systemu zarządzania jest coraz częściej warunkiem decydującym o uzyskaniu dostępu do nowych klientów i rynków zbytu – szczególnie w przypadku międzynarodowych koncernów.
 • Raport z audytu etycznego sygnowany przez DEKRA to obiektywny dowód, że Twój system zarządzania spełnia wymagania międzynarodowych standardów i podlega ciągłemu doskonaleniu.
 • Potwierdzone przez zewnętrznych ekspertów działanie zgodne z zasadami ETI Base Code sprawia, że organizacja postrzegana jest jako odpowiedzialna i godna zaufania zarówno przez klientów, jak i kontrahentów, inwestorów oraz organizacje rządowe i pozarządowe.
 • DEKRA Certification współpracuje z organizacją SEDEX zarządzającą platformą internetową audytów etycznych i wymiany doświadczeń wśród odpowiedzialnych etycznie przedsiębiorstw. – Do bazy SEDEX trafi także Twoja organizacja.
 • Dzięki uznanej na całym świecie marce DEKRA, wzrasta wartość rynkowa przedsiębiorstwa.
DEKRA dla Twojej organizacji
   

Dla kogo?

 • Audyt etyczny wg standardu ETI Base Code jest popularnym rozwiązaniem, mającym zastosowanie do wszystkich typów organizacji, bez względu na jej wielkość, branżę, warunki kulturowe, czy społeczne.

 

 • W przypadku małych organizacji, ETI ogranicza zakres obowiązkowej dokumentacji działań pro-etycznych.
DEKRA - Audyty Etyczne - ETI   
   

Nasze akredytacje i doświadczenie:

DEKRA Certification posiada wieloletnie doświadczenie i liczne akredytacje polskich i zagranicznych jednostek akredytacyjnych w zakresie audytowania systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem pracy, efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii, informacji i wyrobów oraz certyfikacji łańcucha dostaw.

 

DEKRA - Eksperci dla Twojego Biznesu

   

Kontakt

  
 

Informacje dodatkowe:

 

 
   

                       
 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania