Logo DEKRA Certification

Certyfikacja EN 15224


      
        

 
   

  EN 15224
Usługi Ochrony Zdrowia – System Zarządzania Jakością

   

Europejski standard EN 15224 „Usługi Ochrony Zdrowia – System Zarządzania Jakością” łączy aspekty zarządzania ryzykiem klinicznym i spełniania wymagań pacjentów w placówkach ochrony zdrowia.

Zorientowane na pacjenta oraz patrzące w przyszłość podmioty lecznicze, chętnie wdrażają zasady normy EN 15224, traktując je jako ważne uzupełnienie dla zarządzania jakością wg ISO 9001.


DEKRA - Jakość Usług Medycznych - EN 15224
   

Dlaczego EN 15224?

Norma EN 15224 dopasowuje ogólne wymagania jakościowe (stawiane przez ISO 9001) do specyficznych warunków obowiązujących w sektorze ochrony zdrowia.

 
 

Szczególnie istotne wg EN 15224 są aspekty:

 • procesów usług medycznych
 • procesów klinicznych
 • zarządzania ryzykiem ww. procesów.

 
EN 15224 stawia wymagania w zakresie dostępności, terminowości, ciągłości opieki, bezpieczeństwa, a także poszanowania wartości i preferencji pacjenta.
Działania certyfikowanej placówki ochrony zdrowia są efektywne dla organizacji i bezpieczne dla pacjenta.

 

Norma EN 15224 jest zgodna z większością wymagań standardu ISO 9001, a rozszerza je w zakresie:

 • wymagań dla dokumentacji
 • planowania
 • odpowiedzialności, uprawnień i komunikacji
 • przeglądu zarządzania
 • procesów związanych z klientem (pacjentem)
 • doskonalenia.

 

W ramach certyfikacji normy EN 15224, DEKRA oferuje przegląd warunków oraz procedur, zapewniających gwarancję zminimalizowania ryzyka zakażeń i powikłań wynikających z braku zachowania standardów sanitarnych w placówkach medycznych.

Elementy te należą obecnie do podstawowych kryteriów jakościowych w ocenie ofert świadczeniodawców przez NFZ.


 

Prawidłowe monitorowanie zakażeń szpitalnych, stosowanie  programu racjonalnej polityki antybiotykowej  oraz wdrożenie procedur  profilaktyki zakażeń szpitalnych, mających na celu zmniejszenie ryzyka ich wystąpienia, są najbardziej efektywnymi finansowo działaniami w zzpitalu.

Skutkują także dodatkowymi punktami NFZ za monitorowanie realizacji przepisów ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych i wdrożenie prawidłowej polityki antybiotykowej.

   

                                    Korzyści dla Twojej organizacji:

 
 • EN 15224 oferuje dedykowane, branżowe podejście do zarządzania jakością (w tym dokumentacji). – Wprowadzając je, usprawnisz procesy, zredukujesz błędy i obniżysz koszty.
 • Przegląd warunków i procedur zarządzania ryzykiem klinicznym przez ekspertów DEKRA, to mniejsze ryzyko zakażeń i powikłań w Twojej placówce.
 • Certyfikat DEKRA to obiektywny dowód, że Twój system zarządzania odpowiada międzynarodowym normom i podlega ciągłemu doskonaleniu.
 • Wdrażając elementy EN 15224, możesz uzyskać dodatkowe punkty w ocenie świadczeniodawców przez NFZ.
 • Certyfikowany system zarządzania jakością jest często warunkiem wstępnym (i niezbędnym) dla uzyskania dostępu do nowych klientów instytucjonalnych – szczególnie w przypadku procedur przetargowych.
 • Łatwa implementacja w oparciu o funkcjonujący w organizacji system ISO 9001.
 • Możliwa jest integracja systemu opartego na EN 15224 z innymi systemami zarządzania, np. ISO  14001, OHSAS, ISO 27001 itp.
 • Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi DEKRA, wzrasta wartość rynkowa przedsiębiorstwa oraz zyskuje wizerunek Twojej placówki.
DEKRA - Jakość Usług Medycznych - EN 15224
   

                                             Dla kogo?

Norma EN 15224 została opracowana specjalnie z myślą o sektorze ochrony zdrowia. Szczególnie polecamy ją publicznym i prywatnym:
 • szpitalom
 • domom opieki
 • praktykom lekarskim...
 DEKRA - EN 15224
W wybranym zakresie, normę mogą stosować również organizacje skupiające się na procesach badawczych i/lub edukacyjnych w obszarze ochrony zdrowia.
   

   Nasze akredytacje i doświadczenie:

 

 

DEKRA Certification współpracuje z szeregiem polskich ekspertów – auditorów posiadających najnowszą, praktyczną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w branży medycznej.

 

 

DEKRA - Jakość i usługi Laboratoryjne
   

Kontakt:

  
   

Informacje dodatkowe:

 

                       
 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania