Logo DEKRA Certification

Certyfikacja EN 9100


    
        

 

 System Zarządzania Jakością w Lotnictwie i Kosmonautyce EN 9100

 
 

Norma EN 9100 (oraz jej polski odpowiednik: PN-EN 9100) opiera się na wielu wymaganiach, prawach i przepisach branży lotniczej. Kładą one nacisk nie tylko na zorientowanie na proces, zamówienia i zarządzanie ryzykiem. W związku z długim czasem opracowywania projektów, równie ważne jest zarządzanie dokumentami, konfiguracją i rozwojem.

 

Współczesny samolot pasażerski czy transportowy, sportowy samolot akrobacyjny, śmigłowiec sanitarny itp. są urządzeniami o bardzo dużym stopniu złożoności. W produkcji statków powietrznych duży stopień złożoności i powiązań przejawia się w procesach projektowych, technologicznych, organizacyjnych, logistycznych, kompetencyjnych i produkcyjnych. Świadczy o tym chociażby ilość norm branżowych ujętych w Katalogu Branż Lotnictwo i Kosmonautyka Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Standard EN 9100 stanowi uzupełnienie wymagań ISO 9001 i stawia szczególne wymagania m.in. dla: niezawodności, bezpieczeństwa, zarządzania konfiguracją, procesów specjalnych, konserwacji, walidacji procesów i projektowania etapów, weryfikacji zakupów i oceny dostawców, projektowania i dokumentacji produktu, kontroli oprogramowania w procesach zautomatyzowanych.   

                                    Korzyści dla Twojej organizacji:

  • Certyfikat DEKRA to obiektywny dowód, że system zarządzania jakością wdrożony w danym przedsiębiorstwie odpowiada wymaganiom europejskiej specyfikacji technicznej EN 9100 i podlega ciągłemu doskonaleniu.
  • W wielu przypadkach, posiadanie certyfikatu EN 9100 stanowi jedno z podstawowych wymagań przetargowych, dla partnerów biznesowych Państwa firmy oznaczając gwarancję rzetelności.
  • Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi DEKRA, wzrasta wartość rynkowa przedsiębiorstwa.
   

                                             Dla kogo?

  • Norma PN-EN 9100 dedykowana jest dla firm i instytucji branży lotniczej i kosmonautyki.
  • Certyfikację systemu zarządzania opartego o ten standard można przeprowadzić we wszystkich obszarach łańcucha dostaw: projektowania, produkcji sprzętu i wyposażenia lotniczego, części zamiennych, zaopatrzenia, obsługi i utrzymania ruchu, napraw bieżących, okresowych i głównych, konserwacji, obsługiwania pasażerów i ładunków oraz organizacji i operacji prowadzenia lotów itd.
 
   

   Nasze akredytacje i doświadczenie:

  • DEKRA Certification certyfikuje system zarządzania jakością wg EN 9100 w oparciu o akredytację DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle).
   

Kontakt

  

 

Informacje dodatkowe:


 
Szkolenia z zakresu zarządzania w branży lotniczej »  
   

                       
 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania