Logo DEKRA Certification

Certyfikacja IRIS


    
        

 

 System Zarządzania Jakością w branży kolejowej IRIS

 
 
Eksperci przewidują, że w niedalekiej przyszłości certyfikacja wg międzynarodowego standardu zarządzania IRIS, stanowić będzie decydujące kryterium wyboru dostawców w branży kolejowej.

Menedżerowie firm przemysłu kolejowego już dziś szukają najlepszego sposobu na osiągnięcie zadowalających wyników ekonomicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu swym klientom usługi na najwyższym poziomie jakości i bezpieczeństwa.


   

                                    Korzyści dla Twojej organizacji:

  • Certyfikat DEKRA to obiektywny dowód, że system zarządzania jakością wdrożony w danym przedsiębiorstwie odpowiada wymaganiom międzynarodowego standardu zarządzania IRIS i podlega ciągłemu doskonaleniu.
  • W wielu przypadkach, posiadanie certyfikatu IRIS stanowi jedno z podstawowych wymagań przetargowych, dla partnerów biznesowych Państwa firmy oznaczając gwarancję rzetelności.
  • Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi DEKRA, wzrasta wartość rynkowa przedsiębiorstwa.
   

                                             Dla kogo?

Standard IRIS dedykowany jest dla:

  • firm i instytucji branży kolejowej, w tym w szczególności operatorów sieci kolejowych oraz producentów i dostawców pojazdów szynowych;
  • firm dostarczających produkty dla branży kolejowej.

 
   

   Nasze akredytacje i doświadczenie:

  • DEKRA Certification certyfikuje systemy zarządzania wg standardu IRIS w oparciu o akredytację UNIFE (The European Rail Industry).

   

Kontakt


 

 

Informacje dodatkowe:

   
   

                       
 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania