Logo DEKRA Certification

Certyfikacja ISCC

 

  System Certyfikacji Łańcucha Produkcji Biomasy i Biopaliw

ISCC EU/DE

 
 
ISCC to system certyfikacji, który ma na celu ochronę biosfery, racjonalne gospodarowanie gruntami, ale też zrównoważony rozwój społeczny oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych, dzięki umożliwieniu śledzenia wielkości emisji na każdym etapie procesu produkcji biomasy i biopaliw.

ISCC obejmuje wszystkie rodzaje biomasy dostępne na rynku unijnym oraz poza granicami Unii Europejskiej.
System ISCC odwołuje się do procedur i standardów dotyczących zasad zrównoważonego rozwoju, w tym określonych w standardach niemieckich oraz w Dyrektywie UE w sprawie promocji źródeł energii odnawialnej (2009/28/EC).

   

Korzyści dla Twojej organizacji:

 
 • Uczestnicząc w łańcuchu produkcji certyfikowanym zgodnie ze standardem ISCC, wiesz, że spełniasz obowiązujące w Unii Europejskiej wymagania prawne. - Tylko certyfikowane biopaliwa mogą być wprowadzone do sprzedaży.

 

 • Certyfikat DEKRA to obiektywny dowód, że Twój system zarządzania produkcją biomasy i biopaliw odpowiada międzynarodowym normom.

 

 • Certyfikacja ISCC  pozwala na bieżące nadzorowanie wielkości emisji gazów cieplarnianych w poszczególnych fazach produkcji. Przystępując do niej, chronisz środowisko i zyskujesz wizerunek firmy świadomej i odpowiedzialnej społecznie.

 

 • Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi DEKRA, wzrasta wartość rynkowa przedsiębiorstwa.
   

Dla kogo?

 

Proces certyfikacji ISCC  rozpoczyna się u „pierwszego nabywcy“, tzn. w przedsiębiorstwie, które zebraną biomasę odbiera bezpośrednio od producenta rolnego.

ISCC przeznaczony jest dla:

 • producentów biomasy/biopaliw,
 • producentów upraw przeznaczonych w całości lub części na cele paliwowe,
 • użytkowników terenów zielonych przeznaczonych do produkcji biomasy/biopaliw,
 • producentów biomasy/biopaliw z ograniczonych materiałów odpadowych,
 • obiektów skupu/magazynowania surowca przeznaczonego do produkcji biomasy/biopaliw
 • handlarzy zajmujących się handlem materiałami przeznaczonymi do produkcji biomasy/biopaliw,
 • dystrybutorów biomasy/biopaliw,
 • producentów energii elektrycznej.
 
   

 Nasze akredytacje i doświadczenie:

 
 • DEKRA Certification certyfikuje łańcucha produkcji biomasy i biopaliw ISCC w oparciu o akredytację BLE (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung) oraz umowę z ISCC.

 

 • DEKRA Certification przeprowadziła w Polsce już ponad 2000 auditów w branży biomasy i biopaliw.
   

Kontakt

   
brs.pl@dekra.com  

Tel. +48.22.654-43-10 do 11
Tel. kom. +48.502.251-430

 Tel. +48.71.783-32-63
Tel. kom. +48.664.456-448
 

Kontakt handlowy:

 
Kontakt handlowy - DEKRA
 

Dodatkowe informacje:

 
 

                       
 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania