Logo DEKRA Certification

Certyfikacja ISO 17100


    
        

 

 ISO 17100 (EN 15038)

Wymagania dotyczące świadczenia usług tłumaczeniowych

 
 

Wychodząc naprzeciw wymaganiom firm świadczących usługi tłumaczeniowe, DEKRA wprowadziła do swojej oferty certyfikację wg nowej międzynarodowej normy ISO 17100.

Standard ISO 17100 (wprowadzony w miejsce EN 15038) dotyczy jakości tłumaczeń pisemnych. Jego celem jest określenie wymagań m.in. w obszarze zasobów ludzkich i technicznych, systemu zarządzania jakością, relacji z klientem, zarządzania realizacją zleceń, usługami dodanymi itp.

 

Wdrożenie systemu opartego o ISO 17100 umożliwia dostawcy usług tłumaczeniowych (ang. Translation Service Provider - TSP) wykazanie zdolności firmy do świadczenia usług, spełniających także inne specyfikacje (np. wewnętrzne procedury jakościowe, wymagania zleceniodawcy, specyfikacje branżowe, przepisy prawa, dobre praktyki itp.).

 

ISO 17100 - Usługi tłumaczeniowe - DEKRA
   

                                    Korzyści dla Twojej organizacji:

 
  • Certyfikat DEKRA to obiektywny dowód, że Twój system zarządzania odpowiada międzynarodowym normom i podlega ciągłemu doskonaleniu.

  • Opracowanie i wdrożenie udokumentowanych procedur działania firmy pozwoli na poprawę zarządzania oraz daje wszystkim pracownikom i współpracownikom ścisłe wytyczne do wykonywania powierzonych zadań.

  • Stosowanie formalnych zasad kosztorysowania i przyjmowania zleceń pozwala na poprawę relacji z klientami i chroni firmę przed konfliktami i nieporozumieniami w tym zakresie.

  • Działający system zapewnia posiadanie właściwych zasobów oraz ich skuteczne wykorzystywanie; pozwala również na dokładne monitorowanie realizowanych usług, od chwili przyjęcia zlecenia do wydania gotowej pracy klientowi.

  • Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi DEKRA, wzrasta wartość rynkowa przedsiębiorstwa.

DEKRA - Certyfikacja ISO 17100 - Tłumaczenia pisemne
   

                                             Dla kogo?

 
Norma ISO 17100 (dawniej EN 15038) dotyczy wyłącznie tłumaczeń pisemnych i ma charakter ściśle branżowy - przeznaczona jest dla firm świadczących usługi tłumaczeniowe (TSP) jak również dla klientów tych firm.

 

Zakres normy ISO 17100 nie obejmuje:

  • tłumaczeń pisemnych, wykorzystujących automatyczne tłumaczenie maszynowe (także z udziałem człowieka, który przeredagowuje tekst),
  •  tłumaczeń ustnych.
 
   

Kontakt

  
   

Informacje dodatkowe:


 
 
 
 

                       
 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania