Logo DEKRA Certification

Certyfikacja ISO 20000


      
        

 

  System Zarządzania Usługami Informatycznymi ISO 20000

   
ISO 20000 jest pierwszą międzynarodową normą precyzyjnie określającą standardy zarządzania usługami informatycznymi, przeznaczone do stosowania zarówno w firmach oferujących usługi tego rodzaju (np. w formie outsourcingu), jak i wśród ich klientów.

ISO 20000 stanowi uzupełnienie dla ISO 27001 (standard zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji) i może być wdrażania jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

   

                                    Korzyści dla Twojej organizacji:

  • Certyfikat DEKRA to obiektywny dowód, że Twój system zarządzania odpowiada międzynarodowym normom i podlega ciągłemu doskonaleniu.
  • W wielu przypadkach, posiadanie certyfikatu ISO 20000 stanowi jedno z podstawowych wymagań przetargowych, dla partnerów biznesowych Państwa firmy oznaczając gwarancję rzetelności.
  • Wdrażając standardy ISO 20000, organizacja zyskuje przejrzystość procesu tworzenia infrastruktury IT w przedsiębiorstwie, planów i dokumentacji. Dzięki aktywnemu wsparciu najwyższego kierownictwa, możliwe jest doskonalenie infrastruktury IT i jej optymalizacja (inwestycje działu IT są czytelne z punktu widzenia kadry zarządzającej firmą).
  • Prowadzona w ramach systemu zarządzania usługami informatycznymi kontrola efektywności i eliminacja wad procesów IT skutkuje znaczną oszczędnością czasu pracy oraz obniżeniem kosztów.
  • Nastawiona na ciągłe doskonalenie organizacja jest gotowa na przyjęcie nowych standardów i wymagań ze strony partnerów biznesowych, a dzięki wdrożeniu zarządzania usługami i zmiany kultury organizacyjnej z technologicznej na usługową, wzrasta efektywności zespołu - i jego gotowość do podejmowania nowych wyzwań.
  • Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi DEKRA, wzrasta wartość rynkowa przedsiębiorstwa.
   

                                             Dla kogo?

Wdrożenie i certyfikację systemu ISO 20000 polecamy:
  • firmom branży teleinformatycznej
  • firmom wszystkich innych branż, które posiadają rozbudowane działy IT
 
   

Informacje dodatkowe:

   

Kontakt

  
   
   

                       
 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania