Logo DEKRA Certification

Certyfikacja ISO 22716


    
        

 
 
 
 

 Dobra Praktyka Produkcyjna Kosmetyków ISO 22716

 
 
Na konkurencyjnym rynku branży kosmetycznej przewagę zdobywają firmy, dla których bezpieczeństwo konsumentów oraz wysoka jakość oferowanych usług stanowi wartość nadrzędną. Z myślą o właśnie tej grupie producentów kosmetyków opracowano normę ISO 22716, która dostarcza wytycznych w zakresie Dobrej Praktyki Produkcyjnej uwzględniając specyficzne potrzeby tego sektora.

Standard ISO 22716 dotyczy m.in. higieny produkcji, kontroli jakości, składowania i transportu artykułów kosmetycznych oraz personelu. Norma określa również wytyczne dla pomieszczeń i wyposażenia, surowców, opakowań i odpadów. Definiuje także zasady obowiązujące w przypadku reklamacji, czy korzystania z usług podwykonawców.
   

                                    Korzyści dla Twojej organizacji:

  • Certyfikat DEKRA to obiektywny dowód, że Twój system zarządzania produkcją odpowiada międzynarodowym normom i podlega ciągłemu doskonaleniu.
  • Gwarancja wysokiej jakości produktów kosmetycznych przekłada się na większe zaufanie konsumentów – lepszy wizerunek i większą sprzedaż.
  • Poprawa skuteczności i efektywności przedsiębiorstwa dzięki wdrożeniu dobrych praktyk produkcyjnych przyczynia się do redukcji ryzyka, zabezpieczając organizację przed ewentualnymi stratami.
  • Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi DEKRA, wzrasta wartość rynkowa przedsiębiorstwa.
Certyfikacja ISO 22716 - DEKRA
   

                                             Dla kogo?

  • Standard ISO 22716 dedykowany jest dla wszystkich firm produkujących kosmetyki.
  • Zgodnie z przyjętym prawodawstwem oraz ustawą z dnia 30 marca 2001r. o kosmetykach, producenci kosmetyków zobligowani są do stosowania zasad dobrej praktyki produkcyjnej oraz legitymowania się odpowiednią dokumentacją, poświadczającą realizowanie tych zasad odpowiednim organom kontrolnym.
 
   

Kontakt

  
   

Informacje dodatkowe:

                       
 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania