Logo DEKRA Certification

Certyfikacja ISO 27001


      
        

 

  System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001

   

Połączenie systemów teleinformatycznych przez Internet wiąże się ze znacznym ryzykiem – od wirusów po sabotaż i szpiegostwo przemysłowe. Dlatego też bezpieczeństwo danych staje się coraz bardziej krytycznym czynnikiem konkurencyjnym. Firma DEKRA posiada w swojej ofercie szeroki zakres dopasowanych do potrzeb usług, które pozwolą sprawdzić, czy poufne informacje są w Twojej organizacji bezpieczne.

 

Bezpieczeństwo informacji nie ogranicza się tylko do wdrażania rozwiązań technicznych (Bezpieczeństwo Informatyczne). Obejmuje także organizacyjne środki bezpieczeństwa, wymogi ustawowe, zarządzanie ryzykiem oraz cały proces zarządzania bezpieczeństwem informacji.   

                                    Korzyści dla Twojej organizacji:

  • Certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji stanowi gwarancję zachowania poufności danych Twojej organizacji i jej klientów. – Dzięki temu minimalizowane jest ryzyko biznesowe przedsiębiorstwa lub instytucji, a ich pozytywny wizerunek nie jest zagrożony.
  • Certyfikat DEKRA to obiektywny dowód, że Twój system zarządzania odpowiada międzynarodowym normom i podlega ciągłemu doskonaleniu.
  • W wielu przypadkach, posiadanie certyfikatu ISO 27001 stanowi jedno z podstawowych wymagań przetargowych.
  • Wdrażając system zarządzania ISO 27001, organizacja unika potencjalnych kar za naruszenie obowiązujących wymagań dot. bezpieczeństwa informacji i przepisów prawnych, takich jak Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o ochronie informacji niejawnych, czy Ustawa o dostępie do informacji publicznej.
  • Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi DEKRA, wzrasta wartość rynkowa przedsiębiorstwa.

   

                                             Dla kogo?

  • Certyfikacja wg normy ISO 27001 może być przeprowadzona dla każdej organizacji, bez względu na jej wielkość, czy branżę.
  • Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji szczególnie polecana jest firmom branży IT, instytucjom finansowym, jednostkom służby zdrowia (dane o pacjentach) oraz przedsiębiorstwom handlowym i usługowym gromadzącym dane o swoich klientach.
 
   

   Nasze akredytacje i doświadczenie:

  • DEKRA Certification certyfikuje systemy zarządzania bezpieczństwem informacji wg ISO 27001w oparciu o akredytację DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle).

   

Informacje dodatkowe:

   

 

 

 

   

Kontakt

  
   
   

                       
 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania