Logo DEKRA Certification

Certyfikacja ISO 28000


 

System Zarządzania Bezpieczeństwem w Łańcuchu Dostaw ISO 28000

   
Rodzina norm ISO 28000 wychodzi naprzeciw zwiększającym się standardom bezpieczeństwa. Obejmuje ona między innymi analizę ryzyka w zakresie bezpieczeństwa łańcucha dostaw, opracowanie programów bezpieczeństwa i systemowe podejście do zarządzania dostawami, co ma na celu podwyższanie poziomu bezpieczeństwa organizacji.

W dzisiejszych czasach o bezpieczeństwie produktu świadczy najsłabszy element w łańcuchu jego produkcji. Niezależnie od rodzaju produktu, firmy coraz większą uwagę przywiązują do świadomego zarządzania bezpieczeństwem produkcji i dostaw na każdym jego etapie. W związku z tym, wymagania dotyczące kontrahentów są coraz większe...
   

                                    Korzyści dla Twojej organizacji:

  • Certyfikat DEKRA to obiektywny dowód, że Twój system zarządzania odpowiada międzynarodowym normom i podlega ciągłemu doskonaleniu.
  • Coraz częściej posiadanie certyfikatu ISO 28000 stanowi jedno z podstawowych wymagań przetargowych, dla partnerów biznesowych Państwa firmy oznaczając gwarancję rzetelności.
  • Wdrożenie systemu opartego o normę ISO 28000 prowadzi do optymalizacji procesów w łańcuchu dostaw, dzięki identyfikacji punktów krytycznych oraz zagrożeń, a także wprowadzenie analizy ryzyka do zarządzania.
  • Wdrażając i certyfikując system ISO 28000, jednocześnie przygotowujesz swoją firmę do uzyskania statusu AEO (Authorised Economic Operator), dzięki któremu skorzystasz ze specjalnego, priorytetowego traktowania podczas kontroli celnych.
  • Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi DEKRA, wzrasta wartość rynkowa przedsiębiorstwa.
 

   

                                             Dla kogo?

  • ISO 28000 polecamy firmom z branży logistycznej, transportowej, magazynowej oraz przedsiębiorstwom produkcyjnym i usługowym różnych branż.
  • Standard dostosowany jest do organizacji różnej wielkości: od małych firm lokalnych – do międzynarodowych korporacji.

 

 
   

Kontakt

  
   
 Szkolenia z zakresu zarządzania w branży produkcyjnej i logistycznej »  

                       
 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania