Logo DEKRA Certification

Certyfikacja ISO 29990


    
        

 

ISO 29990
Jakość usług edukacyjnych – podstawowe wymagania dla dostawców usług

 
 

Międzynarodowy standard ISO 29990 określa wymagania w zakresie przygotowania, dostarczania i ewaluacji usług edukacyjnych przez ich dostawców (tzw. LSP – ang. Learning Service Provider).


Norma ISO 29990 obejmuje swym zakresem nieformalną edukację, np. szkolenia zawodowe, kształcenie ustawiczne,  szkolenia dedykowane (zamknięte). Istotnym elementem systemu zarządzania jakością opartego o tę normę jest realizacja usługi zgodnie z wymaganiami zainteresowanych stron, tj. zleceniodawców i uczestników szkoleń.


Celem wprowadzenia przez międzynarodową organizację ISO standardu ISO 29990 jest wsparcie organizacji i osób w wyborze takiego dostawcy szkoleń, który zapewni spełnienie potrzeb i oczekiwań zleceniodawcy w zakresie kompetencji i zasobów niezbędnych do ich realizacji.

DEKRA - Certyfikacja ISO 29990 - usługi edukacyjne

   

Korzyści dla Twojej organizacji:


  • Wzrost efektywności realizowanych usług edukacyjnych i szkoleniowych oraz obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa (LSP).

 

  • Zwiększenie konkurencyjności i przewagi marketingowej dzięki wdrożeniu i certyfikacji specjalistycznego, branżowego systemu zarządzania jakością.

 

  • Zwiększenie wiarygodności firmy szkoleniowej na rynku krajowym i zagranicznym (także w oddziałach międzynarodowych firm i instytucji działających w Polsce) w rezultacie uzyskania rozpoznawalnego na całym świecie certyfikatu DEKRA.

 

  • Łatwiejszy transfer wiedzy, porównywalność i transparentność usług.
Certyfikat DEKRA - korzyści 
   

Dla kogo?

 

Norma ISO 29990 przeznaczona jest dla dostawców usług edukacyjnych o charakterze nieformalnym, tj. m.in. dla:


  • firm szkoleniowych realizujących kursy i szkolenia zawodowe,
  • centrów  kształcenia ustawicznego,
  • uczelni prowadzących studia podyplomowe, uniwersytety trzeciego wieku itp.,
  • ośrodków realizujących kursy hobbystyczne,
  • organizacji prowadzących seminaria, kongresy, sympozja itp.
  • oraz wyodrębnionych w organizacji działów szkoleniowych, realizujących szkolenia wewnętrzne dla pracowników.
DEKRA - Certyfikat ISO 29990 - firmy szkoleniowe   
   

Kontakt

 
  
 

Dodatkowe informacje

 
   

                       
 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania