Logo DEKRA Certification

Certyfikacja ISO 50001


      
        

 

  System Zarządzania Energią ISO 50001

   

Wydajność energetyczna to najbardziej efektywny kosztowo, najskuteczniejszy środek łagodzenia problemów finansowych i środowiskowych spowodowanych rosnącym zapotrzebowaniem na energię.

 

ISO 50001 jest międzynarodowym standardem zarządzania energią. Norma obejmuje wymagania dla wdrożenia w organizacji i ciągłego rozwijania systemu zarządzania energią w zakresie wydajności energetycznej, zużycia i konsumpcji energii.

System ISO 50001 może być wdrożony i certyfikowany oddzielnie, bądź w połączeniu z innymi systemami, np. zarządzania jakością (ISO 9001) i/lub środowiskiem (ISO 14001).


DEKRA - System Zarządzania Energią ISO 50001
   

 

Przedsiębiorstwa zobowiązane do przeprowadzenia audytu energetycznego zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, są zwolnione z tego obowiązku w przypadku posiadania wdrożonego systemu zarządzania energią, w ramach którego przeprowadzono audyt energetyczny.  

Dowiedz się więcej »

 

   

                                    Korzyści dla Twojej organizacji:

 
  • Świadome zarządzanie energią, w oparciu o kryteria ISO, pozwalają firmom i instytucjom na znaczące obniżenie kosztów, dzięki efektywnemu ograniczeniu zużycia energii. 
  • Certyfikat ISO 50001 potwierdza także proekologiczne podejście przedsiębiorstwa, kreując pozytywny wizerunek firmy „odpowiedzialnej społecznie.”
  • Wdrażając ISO 50001, działasz na rzecz realnej poprawy wykorzystania energii i energochłonnych aktywów w Twojej organizacji oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.
  • Certyfikat DEKRA to obiektywny dowód, że Twój system zarządzania odpowiada międzynarodowym normom i podlega ciągłemu doskonaleniu.
  • Organizacja realizująca wymagania międzynarodowego standardu ISO, przestrzega także obowiązujących przepisów prawnych.
  • Audit strategii zarządzania energetycznego, wykonany przez niezależną jednostkę certyfikacyjną, wskazuje menedżerom przedsiębiorstwa możliwości związane z wykorzystaniem energii i identyfikuje obszary ryzyka.
  • Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi DEKRA, wzrasta wartość rynkowa przedsiębiorstwa.

   

                                             Dla kogo?

  • ISO 50001 może mieć zastosowanie do wszystkich typów organizacji, bez względu na jej położenie geograficzne, warunki kulturowe, czy społeczne. 
  • Wymagania standardu można zaaplikować do specyficznych wymagań Twojej firmy lub instytucji.

 

 
   

   Nasze akredytacje i doświadczenie:

DEKRA Certification posiada w obszarze ISO 50001 akredytację DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle).
   

Kontakt

 
   

Informacje dodatkowe:

 


 

 

 

                       
 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania