Logo DEKRA Certification

Certyfikacja ISO 9001

        

 
 

Zapisz się na specjalny newsletter ISO 9001:2015! »

   

  System Zarządzania Jakością ISO 9001

   

Czy chcesz zdobyć nowych klientów i jednocześnie stopniowo poprawiać jakość swoich procesów?

- Dzięki zarządzaniu jakością z certyfikatem DEKRA możesz systematycznie osiągać jedno i drugie.
 

Międzynarodowa norma ISO 9001 jest znana i akceptowana wszędzie na świecie. Posiadając system zarządzania jakością zgodny z jej wymaganiami, dowodzisz nie tylko tego, że Twoje koncepcje i działanie opierają się na zorientowaniu na jakość w każdym procesie.   

Korzyści dla Twojej organizacji:

 
  • Posiadanie certyfikowanego zgodnie z normą ISO 9001 systemu zarządzania jakością jest często warunkiem wstępnym (i niezbędnym) dla uzyskania dostępu do nowych klientów i rynków zbytu – szczególnie w przypadku procedur przetargowych.

 

  • Sprawny system zarządzania jakością jest podstawą ciągłego usprawniania wewnętrznych procedur, zwiększa efektywność pracy oraz poziom zadowolenia klientów i pracowników.

 

  • Certyfikat DEKRA to obiektywny dowód, że Twój system zarządzania odpowiada międzynarodowym normom i podlega ciągłemu doskonaleniu.

 

  • Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi DEKRA, wzrasta wartość rynkowa przedsiębiorstwa.

   

Dla kogo?

 
  • Norma ISO 9001 jest dominującym standardem dla wdrożenia systemu zarządzania jakością w każdej branży i organizacji.
  • Jeżeli poszukujesz normy stworzonej specjalnie dla systemu jakości w Twojej specyficznej branży, znajdziesz ją w zakładce Twoja Branża ».

 


   

   Nasze akredytacje i doświadczenie:

 
DEKRA Certification posiada w obszarze ISO 9001 następujące akredytacje: 
  • PCA (Polskie Centrum Akredytacji)
  • DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle)

Tylko w Polsce, DEKRA Certification co roku przeprowadza ok. 1500 auditów systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001 (lub PN-N 9001) u klientów reprezentujących branżę produkcyjną, usługową, ochronę zdrowia oraz inne jednostki budżetowe.


   

Kontakt

 
  
   

Informacje dodatkowe:

 
 

                       
 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania