Logo DEKRA Certification

Certyfikacja ISO 22000


    
        

 

 System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000

 
 
Nowocześni konsumenci chcą wiedzieć, co spożywają. Przejrzystość produkcji i przetwarzania żywności jest dla nich tak samo ważne, jak jej bezpieczeństwo oraz odpowiedzialne wykorzystanie naturalnych zasobów, począwszy od plonów aż po sklepowe półki.

ISO 22000 jest globalną normą bezpieczeństwa żywności, ustaloną w odpowiedzi na trwającą globalizację przemysłu spożywczego i pozwalającą na jednolitą certyfikację firm w przemyśle spożywczym i paszowym.
Certyfikacja ISO 22000 - DEKRA
   

Korzyści dla Twojej organizacji:

   
  • Certyfikat DEKRA to obiektywny dowód, że Twój system zarządzania odpowiada międzynarodowym normom i podlega ciągłemu doskonaleniu.

 

  • Jako globalnie uznawany standard, ISO 22000 obejmuje szeroki zakres wymogów odnośnie standardów sprzedaży detalicznej. To eliminuje konieczność wielokrotnych certyfikacji. Oszczędzasz czas i pieniądze na stworzeniu, utrzymaniu i certyfikacji systemu jakości. Struktura ISO 22000 bardzo przypomina strukturę standardu ISO 9001, co znacznie upraszcza jej wdrażanie w przedsiębiorstwie.

 

  • Podstawowa treść standardu jest zgodna z zasadami HACCP. Wraz z certyfikacją systematycznie wprowadzasz te zasady do swojego przedsiębiorstwa i zapewniasz przestrzeganie wymagań ustawowych dla branży przetwarzania żywności.

 

  • W przeciwieństwie do BRC i standardów IFS, ISO 22000 nie zawiera osobnych wymogów odnośnie GMP (Dobrych Praktyk Produkcji) ani GHP (Dobrych Praktyk Higieny). Są one bezpośrednio zintegrowane z systemem. W trakcie wdrażania możesz zawsze ustalić środki charakterystyczne dla przedsiębiorstwa.

 

  • Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi DEKRA wzrasta wartość rynkowa przedsiębiorstwa.

 

Dla kogo?

   
  • ISO 22000 określa wymogi w zakresie bezpieczeństwa żywności na wszystkich etapach przetwarzania i można go zastosować w przedsiębiorstwach każdego ogniwa łańcucha wytwórczego branży spożywczej, niezależnie od ich wielkości.

 

  • System zarządzania ISO 22000 można wdrożyć w firmie, niezależnie od innych standardów jakości i połączyć go z nimi.
 
   

   Nasze akredytacje i doświadczenie:

   
  • DEKRA Certification certyfikuje systemy zarządzania ISO 22000 w oparciu o akredytację DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle).

   

Kontakt

  

 

Informacje dodatkowe:

   

   
 

                       
 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania