Logo DEKRA Certification

Certyfikacja OHSAS 18001


       

Nowa norma ISO 45001 zastąpi PN-N-/OHSAS 18001

Czytaj więcej »        

 
 

  System Zarządzania BHP wg PN-N-/OHSAS 18001

   

Kontrola nad wypadkami zapobiega nie tylko urazom osób, ale także przeciwdziała stratom finansowym i ryzyku narażenia na szwank wizerunku firmy. Zdobywając kwalifikowany dowód obowiązywania właściwych zasad BHP w Twojej firmie, zyskasz zaufanie swoich partnerów biznesowych, pracowników i ogółu społeczeństwa.

 

Celem normy OHSAS 18001 jest uczynienie ryzyka operacyjnego możliwym do rozpoznania, zredukowania i zarządzania. Ze względu na powiązanie z międzynarodowymi normami ISO 9001 i ISO 14001, OHSAS 18001 można z łatwością wykorzystać poprzez wdrożenie normy do zintegrowanego systemu zarządzania i jego certyfikację.   

                                    Korzyści dla Twojej organizacji:

  • Zmniejszenie liczby wypadków w miejscu pracy (jako wynik działań prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa pracy) przynosi szybkie wyniki zarówno od strony kapitałowej jak i kosztów pacy. Zapobieganie zatrzymaniom pozwala również na bardziej efektywną realizację procesów. Wszystko to prowadzi do rzeczywistych korzyści finansowych.
  • Poprawa bezpieczeństwa pracy oznacza dla organizacji zredukowanie ryzyka obrażeń dla pracowników, a w rezultacie ich większą motywację, lepszą identyfikację z organizacją – i mniejszą fluktuację zatrudnienia.
  • Certyfikując system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, poprawiasz wizerunek organizacji z punktu widzenia pracowników, partnerów biznesowych oraz opinii publicznej.
  • Certyfikacja wg standardu PN-N-/OHSAS 18001 może ułatwić przygotowanie do zgodności z innymi przepisami prawa i regulacjami związanymi z bezpieczeństwem.
  • Certyfikat DEKRA to obiektywny dowód obowiązywania właściwych zasad BHP w Twojej firmie.
  • Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi DEKRA, wzrasta wartość rynkowa przedsiębiorstwa.
 

   

                                             Dla kogo?

  • Certyfikacja wg standardu OHSAS 18001 (lub polskiego odpowiednika - normy PN-N-18001) może być przeprowadzona dla każdej organizacji, bez względu na jej wielkość, czy branżę.

 

 
   

   Nasze akredytacje i doświadczenie:

DEKRA Certification posiada następujące akredytacje: 
  • w obszarze PN-N-18001: PCA (Polskie Centrum Akredytacji),
  • w obszarze OHSAS 18001: PCA (Polskie Centrum Akredytacji) oraz DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle).

Tylko w Polsce, DEKRA Certification co roku przeprowadza ok. 100 auditów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w oparciu o normę PN-N-18001  lub OHSAS 18001. Liczba ta systematycznie wzrasta.

   

Kontakt

  
   

Informacje dodatkowe:

 

                       
 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania