Logo DEKRA Certification

Certyfikacja PN-EN 14065


    
        

 

 System Kontroli Skażenia Biologicznego Tekstyliów
PN-EN 14065 | RABC

 
 

W dzisiejszych czasach rośnie świadomość niebezpieczeństw związanych ze skażeniem biologicznym. Bezpieczeństwo ludzi i środowiska zależy m.in. od wykorzystywanych materiałów tekstylnych. Klienci pralni oczekują więc, że ich ubrania, pościel itp. będą nie tylko czyste, właściwie wysuszone, wyprasowane, przyjemnie w dotyku i pachnące... ale również bezpieczne pod względem mikrobiologicznym.


Gwarancją bezpieczeństwa i właściwej jakości mikrobiologicznej tekstyliów poddanych procesowi prania w pralniach jest wdrożenie systemu RABC (Risk Analysis and Biocontamination Control).

DEKRA - Certyfikacja pralni wg EN 14065 - RABC

   
Wymagania systemu Analizy Ryzyka i Kontroli Skażenia Biologicznego RABC opisuje norma PN-EN 14065 - Tekstylia. Tekstylia poddawane obróbce w pralni. System kontroli skażenia biologicznego, która obejmuje:    
 • zasady systemu RABC w zakresie:
  • zagrożeń i środków zapobiegawczych
  • punktów kontrolnych
  • poziomów planowych i granic dopuszczalnych
  • systemu monitorowania
  • działań korygujących
  • procedur sprawdzania systemu RABC
  • dokumentacji
 • oraz warunki i działania niezbędne do wdrożenia systemu RABC w organizacji.
 
   

                                    Korzyści dla Twojej organizacji:


 • Posiadanie certyfikowanego zgodnie z normą PN-EN 14065 systemu RABC jest często warunkiem wstępnym (i niezbędnym) dla uzyskania dostępu do nowych klientów i rynków zbytu – szczególnie w przypadku procedur przetargowych.
 • Certyfikat DEKRA to obiektywny dowód, że Twój system kontroli odpowiada międzynarodowym normom i podlega ciągłemu doskonaleniu.
 • Wdrożenie systemu Analizy Ryzyka i Kontroli Skażenia Biologicznego RABC zapewnia osiągnięcie wysokiego poziomu jakości mikrobiologicznej pranych tekstyliów.
 • System RABC można wdrożyć w przedsiębiorstwie niezależnie od innych standardów i połączyć go z nimi.
 • Firmy z certyfikowanym systemem RABC postrzegane są jako odpowiedzialne i godne zaufania zarówno przez klientów, jak i kontrahentów oraz organizacje rządowe i pozarządowe.
 • Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi DEKRA, wzrasta wartość rynkowa przedsiębiorstwa.
dekra-bezpieczenstwo-mikrobiologiczne 
   

                                             Dla kogo?


 • System RABC jest metodą uniwersalną, dającą się zastosować w każdej pralni.
 • Certyfikację PN-EN 14065 szczególnie polecamy pralniom, które świadczą usługi dla:
  • szpitali i innych jednostek służby zdrowia
  • przemysłu farmaceutycznego
  • przemysłu urządzeń medycznych
  • przemysłu spożywczego
  • branży hotelarskiej
  • przemysłu kosmetycznego
 • Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) zaleca, by opisane w normie EN 14065 dobre praktyki produkcyjne odnoszące się do zagrożeń i kontroli ryzyka, były „powszechne we wszystkich operacjach pralniczych”.
dekra-bezpieczenstwo_mikrobiologiczne-tekstylia   
   

Kontakt

  
   

                       
 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania