Logo DEKRA Certification

Certyfikacja REDcert

 

 

 System Certyfikacji Zrównoważonego Rozwoju Produkcji Biomasy

REDcert EU/DE

 
 
Certyfikacja produkcji biomasy według systemu REDcert ma na celu potwierdzenie osiągnięcia całkowitej zgodności z wymogami Dyrektywy 2009/28/EC.

Dyrektywa Unii Europejskiej 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Renewable Energy Directive - RED) w jasny sposób ustala kryteria zrównoważenia produkcji biopaliw i ciekłej biomasy. Zgodnie z obowiązującym prawem, każda organizacja związana z branżą energii odnawialnej musi posiadać certyfikat wydany przez wyznaczoną jednostkę certyfikacyjną.
Oferowana przez DEKRA certyfikacja produkcji biomasy i biopaliw ma na celu potwierdzenie spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju.

   

Korzyści dla Twojej organizacji:

  • Certyfikat DEKRA to obiektywny dowód, że Twój system zarządzania produkcją biomasy odpowiada międzynarodowym normom.

 

  • Certyfikacja produkcji biomasy według systemu REDcert potwierdza osiągnięcie całkowitej zgodności z wymogami Dyrektywy 2009/28/EC

 

  • Certyfikacja REDcert ma na celu również zapewnienie ograniczenia emisji CO2, ochrony biosfery oraz racjonalnego wykorzystania gruntów. – Poddanie się przez Twoją organizację procesowi certyfikacji niewątpliwie zostanie docenione przez kontrahentów i lokalną społeczność, dzięki czemu pozytywny wizerunek Twojej firmy zostanie wzmocniony.

 

  • Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi DEKRA, wzrasta wartość rynkowa przedsiębiorstwa.
   

Dla kogo?

  • System skierowany jest do uczestników każdego szczebla produkcji biomasy, w tym producentów rolnych, nabywców biomasy przeznaczonej do dalszego przetwarzania (bezpośrednio od rolników), dostawców (w tym zrównoważonej biomasy, biopaliw), producentów (np. zakłady produkcji bioetanolu, biogazu), dystrybutorów, producentów energii elektrycznej, dla której materiałem wyjściowym jest biomasa.
 
   

Nasze akredytacje i doświadczenie:

  • DEKRA Certification certyfikuje zrównoważony rozwój produkcji biomasy wg standardu REDcert w oparciu o decyzję KOWR (dawniej ARR) oraz umowę z REDcert.

 

  • DEKRA Certification przeprowadziła w Polsce już ponad 2000 auditów w branży biomasy i biopaliw.
   

Kontakt

   
 brs.pl@dekra.com 

 Tel. +48.22.654-43-10 do 11
 Tel. kom. +48.502.251-430

 Tel. +48.71.783-32-63
 Tel. kom. +48.664.456-448
 

Kontakt handlowy:

 
Kontakt handlowy - DEKRA
 

Dodatkowe informacje:

 
   
   

                       
 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania