Logo DEKRA Certification

Certyfikacja SCC


      
        

 

 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg standardu SCC

w branżach o zwiększonym ryzyku wypadków

   
W wielu krajach europejskich zleceniodawcy/inwestorzy zlecający prace o wysokim stopniu ryzyka takie jak np. prace budowlane, montażowe, izolacyjne, rusztowaniowe wymagają od firm podwykonawczych posiadania certyfikowanego systemu zarządzania BHP wg normy SCC, a od pracowników tzw. paszportów bezpieczeństwa SCC. Brak takich certyfikatów jest jedną z barier utrudniających wchodzenie polskich przedsiębiorstw na te rynki.

Przedsiębiorstwa mogą certyfikować system zarządzania wg SCC, potwierdzając w ten sposób przestrzeganie obowiązujących standardów bezpiecznej pracy pracowników i podwykonawców.

Osoby fizyczne mogą uzyskać paszporty bezpieczeństwa, potwierdzające znajomość europejskich wymagań w tym zakresie. Certyfikat potwierdza posiadanie przez pracownika odpowiedniego zasobu wiedzy z zakresu BHP do samodzielnego, bezpiecznego wykonywania obowiązków.
   

                                    Korzyści dla Twojej organizacji:

 
  • Certyfikat DEKRA jest obiektywnym dowodem na spełnienie europejskich wymagań w zakresie BHP, tym samym zwiększając szanse na otrzymanie przez Twoją firmę zleceń na terenie państw UE.

 

  • Opracowanie polityki przedsiębiorstwa oraz podejmowanie świadomych działań prewencyjnych na podstawie informacji o ryzyku zawodowym, wypadkowości, zagrożeniach środowiskowych (np. petrochemia), używanych materiałach, surowcach i narzędziach zwiększa bezpieczeństwo pracowników.

 

  • Zwiększone bezpieczeństwo pracowników oraz ich postawy i umiejętność właściwego zachowania się w sytuacjach awaryjnych oznacza niższe koszty społeczne i biznesowe usuwania skutków ew. wypadków i awarii.

 

  • Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi DEKRA, wzrasta wartość rynkowa przedsiębiorstwa.
   

Dla kogo?

 
  • Certyfikację wg standardu SCC polecamy firmom eksportującym usługi w branży budowlano-montażowej, instalacyjnej, maszynowej, transportowej, usług inżynierii mechanicznej i elektrycznej, chemii i petrochemii, a także prac remontowych, pragnące skutecznie konkurować na rynku UE, zwłaszcza w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Coraz częściej certyfikat SCC wymagany jest także we Francji i w krajach skandynawskich.

 

 
   

   Nasze akredytacje i doświadczenie:

DEKRA Certification posiada w obszarze SCC akredytację niemieckiej jednostki akredytacyjnej DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle).
   

Kontakt

  
   

Informacje dodatkowe:

 
 
 

                       
 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania