Logo DEKRA Certification

Certyfikacja SeedGuard

  
        

 

System oceny miejsc i procesów zaprawiania nasion

 
 

SeedGuard jest dobrowolnym systemem certyfikacji jakości zaprawiania nasion oraz miejsc przetwarzania materiału siewnego.


Wymagania systemu SeedGuard są spójne z wytycznymi dyrektywy 2010/21/UE w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, zawierających substancje niebezpieczne.

Obejmują również wymagania standardu ESTA (Europejska Gwarancja Jakości Zaprawiania) i wytyczne Europejskiego Stowarzyszenia Nasion, ESA.

 

Założony w Niemczech SeedGuard GmbH zrzesza czołowych plantatorów i przetwórców oraz izby handlowe branży nasiennej i rolnej.

Celem organizacji jest odpowiedzialna ochrona środowiska i zdrowia ludzi, dzięki zapewnieniu zrównoważonej, przyjaznej środowisku polityki ochrony roślin.

DEKRA - certyfikacja SeedGuard
   

Korzyści dla Twojej organizacji:

   
  • Przygotowując materiał siewny zgodnie z wytycznymi SeedGuard, przyczyniasz się do zachowania i ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego oraz do zrównoważonego rozwoju.

  • Sygnowany przez niezależną jednostkę certyfikat SeedGuard potwierdza wysoką jakość i bezpieczeństwo materiału siewnego.

  • Certyfikat SeedGuard to dowód spełnienia przez przedsiębiorstwo i jego produkty wymagań dyrektywy 2010/21/UE oraz stosowania dobrych praktyk w zakresie ochrony roślin.

  • Dzięki temu, że system SeedGuard obejmuje wymagania standardu ESTA, certyfikowane miejsce przetwarzania spełnia równocześnie warunek wstępny dla uzyskania prawa do korzystania z logo ESTA.

  • Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi DEKRA, wzrasta wartość rynkowa przedsiębiorstwa.
DEKRA - certyfikacja SeedGuard
   

Dla kogo?

   
System SeedGuard przeznaczony jest dla wszystkich uczestników branży nasiennej, w tym m.in. dla przedsiębiorstw hodowlanych i producentów nasion zbóż, kukurydzy, rzepaku, buraków cukrowych itp., niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa.
DEKRA - certyfikacja SeedGuard  
   

   Nasze akredytacje i doświadczenie:

   

DEKRA Certification jest akredytowana przez SeedGuard GmbH jako niezależna jednostka certyfikacyjna, uprawniona do prowadzenia inspekcji i certyfikacji systemu SeedGuard.


Eksperci DEKRA posiadają wieloletnie doświadczenie w auditowaniu i certyfikacji branży rolno-spożywczej.
DEKRA - certyfikacja SeedGuard
   

Kontakt

  
   
   

                       
 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania