Logo DEKRA Certification

ISO 22301 – System Zarządzania Ciągłością Działania


      
        

 

Zarządzanie Ciągłością Biznesu (BCM)

   
Niedostępność kluczowego dostawcy, poważna awaria, klęska żywiołowa, włamanie do biura firmy, atak terrorystyczny... W dzisiejszych czasach organizacje na całym świecie (także w Polsce!) narażone są na wiele zagrożeń. Każdy, nawet z pozoru drobny, incydent może sprawić, że praca firmy lub instytucji zostanie przerwana, a jej klienci, pracownicy i otoczenie znajdą się w niebezpieczeństwie.

Receptą na zagrażające organizacji sytuacje kryzysowe, jest wdrożenie efektywnego systemu zarządzania ciągłością działania - BCMS (ang. Business Continuity Management Systems). Dopasowany do danej firmy lub instytucji system BCMS, pozwoli jej na realną ocenę możliwych do wystąpienia zagrożeń, skuteczną ochronę lub (jeśli jest to niemożliwe) przygotowanie się na ich wystąpienie w sposób zapewniający minimalizację negatywnych skutków i szybkie wznowienie normalnej działalności.

 
 
„BCMS to ciągły proces zarządzania, wymagający udziału kompetentnych ludzi, pracujących przy odpowiednim wsparciu i w strukturach, które zadziałają w razie potrzeby.”
Dave Austin, lider projektu ISO 22301

 

ISO 22301 - Bezpieczeństwo społeczne - System zarządzania ciągłością działania – Wymagania

 

Projektowanie skutecznego, spełniającego oczekiwania organizacji i jej interesariuszy, systemu BCMS wspiera międzynarodowy standard ISO 22301.

Norma ISO 22301 przedstawia wytyczne i dobre praktyki m.in. w zakresie:
 • identyfikacji kluczowych czynników ryzyka,
 • analizy potencjalnych skutków ich wystąpienia,
 • opracowania i testowania planów awaryjnych,
 • komunikacji, zasobów, wsparcia najwyższego kierownictwa itd.

   
Licz na najlepsze – bądź przygotowany na najgorsze!  
 
Zarządzanie ciągłością działania obejmuje swym zasięgiem planowanie ciągłości dla krytycznych procesów biznesowych - BCP (ang. Business Continuity Planning) oraz opracowanie konkretnych procedur postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej - DRP (ang. Disaster Recovery Planning).


Z końcem 2012 r. standard ISO 22301 zastąpił ostatecznie popularną normę brytyjską, BS 25999.
 

 

Korzyści dla Twojej organizacji:

 
 • Poprawnie wdrożony system BCMS, oparty o ISO 22301, zapewni ciągłość działania Twojej organizacji, bezpieczeństwo pracowników i zdecydowanie niższe koszty finansowe, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.
 • Certyfikat ISO 22301 sygnowany przez DEKRA, to obiektywny dowód, który możesz przedstawić Twoim obecnym i potencjalnym kontrahentom, instytucjom nadzorującym Twoją działalność oraz firmom ubezpieczeniowym.
 • Wdrożenie systemu BCMS przez firmę lub instytucję, coraz częściej wymagane jest przepisami prawa lub wytycznymi branżowymi (np. Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach).
 • Udokumentowane gwarancje, jakich nie mogą dać inni i pozytywny wizerunek to tylko niektóre czynniki, które zapewnią Ci przewagę nad konkurencją.
 • System ISO 22301 można w łatwy sposób zintegrować z innymi systemami zarządzania wdrożonymi w organizacji, np. ISO 9001 (jakość), ISO 14001 (środowisko), ISO 27001 (bezpieczeństwo informacji).
DEKRA - Bezpieczeństwo Informacji
   

Dla kogo?

 
 • Analiza Wpływu na Biznes (BIA) oraz ocena ryzyk ciągłości działania wg ISO 22301może być przeprowadzona dla każdej organizacji (lub jej części), bez względu na jej wielkość, rodzaj działalności i branżę.

 • Audity ISO 22301 szczególnie polecane są firmom informatycznym i telekomunikacyjnym (ITC), instytucjom finansowym, branży logistycznej oraz instytucjom publicznym, w których zapewnienie ciągłości działania jest czynnikiem krytycznym.

 
   

Nasze akredytacje i doświadczenie:

   

DEKRA Certification posiada w obszarze ISO 22301 akredytację niemieckiej jednostki akredytacyjnej DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle).

 

Wieloletnie doświadczenia ekspertów DEKRA we współpracy i auditowaniu przedsiębiortsw, reprezentujących różne rodzaje działalności biznesowej, pozwalają nam lepiej zrozumieć specyfikę Państwa działalności oraz możliwych do wystąpienia zagrożeń dla jej niezakłóconego funkcjonowania.

 DEKRA - System Zarządzania Ciągłością Biznesu ISO 22301
   

Informacje dodatkowe:

 

 

 

 

 

 

   

Kontakt

  
   
   

                       
 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania