Logo DEKRA Certification

Certyfikacja ISO 9001 z Elementami Bezpieczeństwa Informacji (ISO 27001)


     

 
 

Certyfikacja ISO 9001

z Elementami Bezpieczeństwa Informacji (ISO 27001)

   

 

 • Masz wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001?
 • W Twojej branży szczególnie istotne jest bezpieczeństwo informacji?
 • Zastanawiasz się, czy procedury i działania podjęte w Twojej organizacji są wystarczające do spełnienia wymagań prawnych oraz oczekiwań Twoich kontrahentów?
 • Wdrażasz (lub planujesz wdrożenie) system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001 i chcesz mieć pewność, że Twoje przedsiębiorstwo jest gotowe na przystąpienie do procedury certyfikacyjnej?

 

Wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom, DEKRA Certification wprowadza do swojej oferty autorski produkt: Certyfikację ISO 9001 połączoną z Auditem Bezpieczeństwa Informacji w oparciu o normę ISO 27001.

 

W trakcie jednego auditu, nasi eksperci zweryfikują zgodność funkcjonującego w organizacji systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001, a także przeprowadzą analizę poziomu zabezpieczeń, którym podlegają gromadzone i przetwarzane w firmie informacje finansowe, dane osobowe klientów itp. oraz ogólnego bezpieczeństwa systemu informatycznego przedsiębiorstwa.


   

                                    Korzyści dla Twojej organizacji:

 • Dzięki temu, że audit ISO 9001 i analiza elementów ISO 27001 przeprowadzone są równocześnie, oszczędzasz czas i pieniądze.
 • Nie musisz mieć wdrożonego (certyfikowanego) systemu ISO 27001, aby poznać opinię niezależnego eksperta o poziomie bezpieczeństwa informacji w Twojej firmie.
 • W wyniku auditu otrzymasz dwa raporty rzetelnie i szczegółowo opisujące aktualny stan systemu zarządzania jakością oraz rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo informacji, a także zdefiniowane przez audytorów potencjały do doskonalenia.
 • Raport w zakresie ISO 27001 możesz z powodzeniem wykorzystać jako podstawę wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – i uzyskania w przyszłości certyfikatu ISO 27001.
 • Certyfikat DEKRA to obiektywny dowód, że Twój system zarządzania odpowiada międzynarodowym normom i podlega ciągłemu doskonaleniu.

   

                                             Dla kogo?

 • Certyfikacja ISO 9001 z Elementami Bezpieczeństwa Informacji (ISO 27001) może być przeprowadzona w każdej organizacji, bez względu na jej wielkość, czy branżę.
 • Proponowane rozwiązanie szczególnie polecamy firmom branży IT, instytucjom finansowym, jednostkom służby zdrowia (dane o pacjentach) oraz przedsiębiorstwom handlowym i usługowym gromadzącym dane o swoich klientach, które przygotowują się do wdrożenia/certyfikacji systemu ISO 27001.
 
   

   Nasze akredytacje i doświadczenie:

W wyniku auditu ISO 9001 z elementami bezpieczeństwa informacji, klient DEKRA Certification otrzymuje 2 raporty (osobno dla każdej z norm) oraz certyfikat ISO 9001, przyznany w oparciu o wybraną akredytację:
 • PCA (Polskie Centrum Akredytacji) lub
 • DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle).
   

Informacje dodatkowe:

 

 

 

 

 

   

Kontakt

  
   
   

                       
 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania