Logo DEKRA Certification

Świadectwa Zgodności VLOG (Ohne GenTechnik) - wolne od GMO


    
        

 

Standard VLOG
Wolne od GMO („Ohne GenTechnik”)
 

 
 

Standard VLOG („Ohne GenTechnik”) - wolne od GMO - został stworzony przez niemieckie stowarzyszenie Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. Standard i znak „Ohne GenTechnik” oraz „VLOG geprüft” potwierdzają, że produkty spożywcze, jak też pasze są nadzorowane pod kątem zawartości składników modyfikowanych genetycznie (GMO).

 

 
Proces certyfikacji VLOG („Ohne GenTechnik” ) obejmuje następujące etapy:

 1. Sprawdzenie dokumentacji opisującej system bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.
   
 2.  Audit w przedsiębiorstwie.
   
 3.  Przedstawienie raportu z auditu (wraz z propozycjami rozwiązania ewentualnych niezgodności stwierdzonych przez auditorów).
    
 4. Wystawienie Świadectwa Zgodności, nadzorowanego przez DEKRA Certification GMBH i VLOG.
   
 5. Coroczne audity recertyfikacyjne.
Certyfikacja VLOG - DEKRA

 

Firma, która uzyska Świadectwo Zgodności VLOG od DEKRA ma możliwość stosowania znaku graficznego „Ohne GenTechnik”, zgodnie z zasadami określonymi przez właściciela standardu, Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V.

 
 

Korzyści dla Twojej organizacji:

   
 • Wystawione przez niezależną jednostkę certyfikacyjną DEKRA Świadectwo Zgodności to obiektywny dowód, że produkowane przez Twoje przedsiębiorstwo wyroby są nadzorowane pod kątem zawartości składników modyfikowanych genetycznie (GMO).

 • System VLOG umożliwia zdobycie nowych rynków i kontrahentów m.in. w Niemczech oraz  w całej Unii Europejskiej.

 • DEKRA oferuje Państwu audity realizowane przez polskich auditorów z uprawnieniami VLOG. Proces certyfikacji nadzoruje DEKRA Certification GMBH (Niemcy).

 

 • Firmy, które pozytywnie przejdą proces certyfikacji DEKRA oraz uzyskają Świadectwo Zgodności mogą stosować znak graficzny „Ohne GenTechnik”, potwierdzający brak manipulacji genetycznych podczas produkcji żywności.
Certyfikacja VLOG - DEKRA

 

 Dla kogo?

   
 • Weryfikację zgodności z wymaganiami standardu VLOG („Ohne GenTechnik”) w zakresie użycia GMO polecamy wszystkim producentom i przetwórcom żywności.

 

 • Standard VLOG („Ohne GenTechnik”) stosowany jest również w odniesieniu do producentów pasz i ich składników.
VLOG „Ohne GenTechnik” - Świadectwo Zgodności DEKRA  
   

   Nasze akredytacje i doświadczenie:

   

 

 • DEKRA Certification jest uznaną przez Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. (VLOG) jednostką certyfikacyjną, uprawnioną do przeprowadzania weryfikacji na zgodność ze standardem VLOG („Ohne GenTechnik”).

 • Polscy i niemieccy auditorzy DEKRA Certification posiadają uprawnienia nadane przez Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. (VLOG).

 

VLOG „Ohne GenTechnik” - Żywność wolna od GMO - DEKRA

   

Kontakt

 

Kontakt merytoryczny: 

brs.pl@dekra.com
Tel. +48.71.783-32-63
Tel. kom. +48.664.456-448

Kontakt handlowy:

 Prosimy o kontakt w Menedżerem Państwa Regionu »


 

Informacje dodatkowe:

   


   
 

                       
 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania