Obszar niezharmonizowany - Zakładowa Kontrola Produkcji betonu towarowego

Obszar niezharmonizowany - Zakładowa Kontrola Produkcji betonu towarowego

 

Certyfikacja ZKP – obszar niezharmonizowany

Beton towarowy do zastosowań konstrukcyjnych/mieszanki związane hydrauliczne

 

W styczniu 2017 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Nowe przepisy uznają m.in. beton towarowy do zastosowań konstrukcyjnych  oraz mieszanki związane hydraulicznie za wyrób budowlany, podlegający systemowi oceny właściwości użytkowych 2+.

 

 

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o wyrobach budowlanych oraz art. 2 pkt 1 rozporządzenia Nr 305/2011, "wyrób budowlany" to  każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.

 

Aby beton towarowy i mieszanki związane hydraulicznie zostały dopuszczone do obrotu na terenie Polski, zarówno sam wyrób, jak i jego komponenty muszą zostać m.in. poddane wstępnym badaniom typu i oznakowane krajowym znakiem budowlanym B (po sporządzeniu przez producenta deklaracji właściwości użytkowych wyrobu oraz wdrożeniu i certyfikacji przez akredytowaną jednostkę certyfikującą systemu Zakładowej Kontroli Produkcji).

 

DEKRA posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie Zakładowej Kontroli Produkcji betonu towarowego w zakresie norm:

 

Dla betonu towarowego:

  • PN-EN 206+A1:2016-12
  • PN-B-06265:2018-10
  • PN-B-06265:2018-10/Ap1:2019-05

 

Dla Mieszanki związanych hydraulicznie:

  • PN-EN 14227-1:2013-10
  • PN-EN 14227-2:2013-10
  • PN-EN 14227-3:2013-10
  • PN-EN 14227-5:2013-10
  • PN-S-96012:1997

 

Czytaj więcej o certyfikacji ZKP w DEKRA »