Obszar niezharmonizowany - Zakładowa Kontrola Produkcji betonu towarowego

Obszar niezharmonizowany - Zakładowa Kontrola Produkcji betonu towarowego

 

Certyfikacja ZKP – obszar niezharmonizowany

Beton towarowy do zastosowań konstrukcyjnych

 

W styczniu 2017 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Nowe przepisy uznają beton towarowy do zastosowań konstrukcyjnych za wyrób budowlany, podlegający systemowi oceny właściwości użytkowych 2+.

 

 

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o wyrobach budowlanych oraz art. 2 pkt 1 rozporządzenia Nr 305/2011, "wyrób budowlany" to  każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.

 

Aby beton towarowy został dopuszczony do obrotu na terenie Polski, zarówno sam wyrób jak i jego komponenty muszą zostać m.in. poddane wstępnym badaniom typu i oznakowane krajowym znakiem budowlanym B, po sporządzeniu przez producenta deklaracji właściwości użytkowych wyrobu oraz wdrożeniu i certyfikacji przez akredytowaną jednostkę certyfikującą systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.

 

DEKRA posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie Zakładowej Kontroli Produkcji betonu towarowego w zakresie norm:

  • PN-EN 206+A1:2016-12
  • PN-B-06265:2018-10

 

Czytaj więcej o certyfikacji ZKP w DEKRA »