Logo DEKRA Certification

Jesteś tutaj : Powitanie » Twoja Branża » Obrót Złomem

Obrót Złomem

 


Dyrektywa 2008/98/WE

Dnia 19 listopada 2008 r. opublikowano dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającą niektóre dyrektywy. Na mocy dyrektywy przedsiębiorcy dokonujący odzysku złomu mogą samodzielnie ocenić, czy przerabiany złom stanowi odpad.

Kryteria zniesienia statusu odpadu w przypadku producentów różnego rodzaju złomu, precyzują rozporządzenia UE, w tym:

» Rozporządzenie Rady UE nr 333/2011

 

» Rozporządzenie Komisji UE nr 715/2013

z dnia 31 marca 2011 r.   z dnia 25 lipca 2013 r.
      
  • złom żelaza
  • złom stali
  • złom aluminium (w tym stopy aluminium)
 
  • złom miedzi

   

 Obowiązki Producenta i Importera Złomu

 

Nawiązujące do dyrektywy 2008/98/WE rozporządzenia nr 333/2011 i nr 715/2013, nakładają na producentów złomu obowiązek:

 

  • Wdrożenia systemu zarządzania jakością, obejmującego udokumentowane procedury w obszarach dotyczących m.in. monitorowania jakości złomu, kontroli przyjęcia odpadów do odzysku oraz szkoleń pracowników

  • Weryfikacji systemu zarządzania jakością w cyklu trzyletnim przez upoważnione jednostki, takie jak DEKRA

  • Zapewnienia dostępu uprawnionym organom kontrolnym do dokumentacji systemu zarządzania jakością.
   

Rozporządzenia nakładają na importerów złomu obowiązek wymagania od swoich dostawców udokumentowania wdrożenia i weryfikacji systemu zarządzania jakością przez zewnętrzną jednostkę kontrolną. 

 

Definicje:
  • Producent - „posiadacz, który przemieszcza złom do innego posiadacza po raz pierwszy jako złom, który przestał być odpadem”
  • Importer – „każda osoba fizyczna lub prawna, posiadająca siedzibę w Unii, która wprowadza złom, który przestał być odpadem, na obszar celny Unii”
   

W czym możemy Ci pomóc?

 
DEKRA Certification posiada doświadczenie w obszarze auditowania i certyfikacji firm branży obrotu złomem, m.in. w obszarze obowiązkowego systemu zarządzania jakością. 
 
Na zlecenie przedsiębiorstw Państwa branży prowadzimy m.in. certyfikację i szkolenia w zakresie systemów zarządzania: jakością, środowiskiem, BHP (w tym: Paszporty Bezpieczeństwa), jakością spawania materiałów metalowych (ISO 3834) i wielu innych.
 

Nasze usługi:

   

Kontakt:

 

Menedżer Produktu ds. Środowiska, BHP i Efektywności Energetycznej; Auditor

Tel. +48.71.796-72-06
E-mail: certyfikacja.pl@dekra.com

 

Informacje dodatkowe:

 

    

contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania