Logo DEKRA Certification

Przemysł Spożywczy i Rolnictwo

 

 

Twoja branża:

Rolnictwo i przemysł spożywczy to jedne z najważniejszych gałęzi gospodarki:

  • Bezpieczeństwo produkcji, pakowania, transportu i magazynowania żywności i pasz decyduje o zdrowiu milionów Polaków i Europejczyków.
  • Rośnie wpływ zrównoważonej gospodarki źródłami energii odnawialnej (w tym biopaliw i biomasy) na bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju oraz zachowanie jego naturalnych zasobów.
 

DEKRA wspomaga przemysł spożywczy i rolniczy na całym świecie, aby zapewnić bezpieczeństwo produktów, poprawić jakość i zredukować ryzyko. Stosując nasze najnowocześniejsze obiekty i metodologie, oferujemy sprzedawcom, producentom, dystrybutorom i dostawcom szeroką gamę usług certyfikacyjnych, kontrolnych i auditowych.

 

 

Nasze usługi:

   

Kontakt:

 

Informacje dodatkowe:

    

 

contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania